Ylu tu e – Instrukcja obsługi Urządzenie do mikroprądowego liftingu twarzy GESKE 6w1

Ylu tu e – Instrukcja obsługi Urządzenie do mikroprądowego liftingu twarzy GESKE 6w1

MicroCurrent Face-Lift Pen | 6 in 1 Skin Scan & Personal

Routine Guide
Ultra-Gentle Contouring

& Firming Spheres
SmartSonic

Pulsation Technology
Anti-Aging

Massage Technology
MicroCurrent

Face-Lift Technology
Low-Voltage

Current

Ylu tu Instrukcja obsługi

Dobrze wiedzieć

W s k a z ó w k a 0 1

Przed włączeniem funkcji MicroCurrent
Face-Lift Technology upewnij się, że
urządzenie jest suche.


W s k a z ó w k a 0 2


Zalecamy używanie naszego specjalnie
opracowanego nawilżającego żelu do
zabiegów wykorzystujących mikroprądy
dla lepszych efektów. Podczas każdej sesji
liftingu konieczne jest stosowanie żelu do
zabiegów z użyciem mikroprądów GESKE.


W s k a z ó w k a 0 3

Po każdym użyciu wyczyść urządzenie
środkiem do czyszczenia urządzeń GESKE.

Opanuj pierwsze kroki


Zwalcz pierwsze oznaki starzenia wokół oczu i ust za pomocą MicroCurrent FaceLift Pen | 6 in 1 w stylu Hello Kitty

Pełny lifting twarzy


P r z y g o t o w a n i e

Zacznij od czystej twarzy i nałóż nasz specjalnie opracowany
nawilżający żel do zabiegów wykorzystujących mikroprądy.


Włącz funkcję SmartSonic Pulsation i MicroCurrent Face Lift,
przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wybierz
poziom intensywności za pomocą przycisków plus i minus.


L i f t i n g


Umieść ultradelikatne kulki modelująco-ujędrniające pod
oczami, obok nosa. Przesuwaj urządzenie wokół oczu, linii
uśmiechu i linii szczęki, powtarzając każdy ruch kilka razy po
obu stronach twarzy.


Z a k o ń c z e n i e


Wyłącz urządzenie przytrzymując przycisk zasilania przez 2
sekundy i opłucz urządzenie wodą w celu jego oczyszczenia.
Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do
czyszczenia urządzeń GESKE.

 • 219,00 

 • 219,00 

 • 219,00 

 • 219,00 

Lifting z myślą o młodzieńczych dłoniach


P r z y g o t o w a n i e


Umyj ręce łagodnym mydłem i osusz je. Nałóż na grzbiet dłoni
nasz nawilżający żel do zabiegów wykorzystujących
mikroprądy.


Włącz SmartSonic Pulsation i MicroCurrent Face Lift,
przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wybierz
poziom intensywności za pomocą przycisków plus i minus.


L i f t i n g


Umieść kulki Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres pod paznokciem małego palca. Przesuwaj urządzenie trzykrotnie w dół każdego palca, aż dotrzesz do nadgarstka. Następnie przesuwaj urządzenie, wykonując małe kółka i pokrywając wszystkie obszary grzbietu dłoni.


Z a k o ń c z e n i e


Wyłącz urządzenie przytrzymując przycisk zasilania przez 2
sekundy i opłucz urządzenie wodą w celu jego oczyszczenia.


Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do
czyszczenia urządzeń GESKE.


WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM.


Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje używania.


GESKE – Twój produkt w skrócie


Twój produkt to wielofunkcyjne urządzenie MicroCurrent. Można go bezpiecznie stosować do 3 razy
w tygodniu, ale nie częściej niż raz dziennie. Nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie
dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.


Przeznaczenie GESKE


Nasze urządzenia Geske MicroCurrent Face-Lift Pen i Hello Kitty MicroCurrent Face-Lift Pen są
przeznaczone do stymulacji skóry szyi i twarzy jako rozwiązanie kosmetyczne dostępne bez recepty.


UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA GESKE


Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać w całości niniejsze Informacje dotyczące
bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi produktu. Należy zachować kopie obydwu tych dokumentów,
ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz wymogów
technicznych i prawnych. Urządzenie jest produktem do pielęgnacji skóry dla osób dorosłych, a nie
wyrobem medycznym czy produktem o właściwościach medycznych bądź innych właściwościach
leczniczych. Korzystając z urządzenia, należy zawsze przestrzegać spersonalizowanych zaleceń
dotyczących stosowania zawartych w aplikacji GESKE Beauty.


Dane techniczne GESKE


Materiały: ABS, silikon, stop cynku | Temperatura przechowywania: -5 – +60°C/23-140°F | Bateria:
Li-Ion 3,7 V | Pojemność baterii: 220 mAh | Maksymalny prąd ładowania: 220 mA | Napięcie
ładowania: 5 V | Czas ładowania: ok. 2.5 godziny | Czas działania różni się w zależności od
aktywowanych technologii i intensywności. | Interfejs: USB | Programy: Wibracje: 3 poziomy
prędkości, mikroprądy: 3 poziomów natężenia

Ylu tu Instrukcja obsługi


Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:


Jeśli masz wszczepiony wyrób medyczny lub inne urządzenie elektroniczne, takie jak rozrusznik
serca, po zabiegu laserowym lub peelingu chemicznym oraz po chirurgii plastycznej twarzy.
W następujących przypadkach konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia, czy produkt
jest odpowiedni do stosowania: W przypadku choroby serca i ciąży.

Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało ustalone.


Dalsze informacje dotyczące stosowania:

Przed zastosowaniem funkcji Microcurrent Face-Lift Technology produkt musi całkowicie wyschnąć.Należy stosować funkcję Microcurrent Face-Lift Technology wyłącznie w połączeniu z nawilżającym żelem mikroprądowym GESKE. Nie należy używać funkcji mikroprądów na klatce piersiowej, wokół oczu, środkowej części szyi, w okolicy narządów płciowych/pachwin, na zaczerwienionej i objętej stanem zapalnym skórze, na znamionach i powiększonych naczyniach krwionośnych. Nie są znane długoterminowe skutki działania mikroprądów. W wyniku stymulacji nerwu wzrokowego podczas użytkowania można dostrzec migające światło. Jeśli stan ten będzie się utrzymywał, gdy produkt nie
będzie używany, należy zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania może wystąpić lekkie uczucie mrowienia. Zmniejsz poziom natężenia mikroprądów, aby zmniejszyć lub wyeliminować uczucie mrowienia. Elektroniczne urządzenia monitorujące mogą nie działać prawidłowo, gdy urządzenie jest używane. Nigdy nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdów lubobsługiwania ciężkich maszyn.

Nie wkładać żadnych ostrych przedmiotów do otworów produktu.

Produktu można używać wyłącznie w połączeniu z bezpiecznym adapterem niskiego napięcia
(SELV). Do ładowania urządzenia zalecamy stosowanie standardowych zasilaczy IEC60335. Nie
stosować produktu na podrażnioną lub uszkodzoną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju
urazach), w przypadku infekcji bakteryjnych lub wirusowych skóry (zarówno w miejscu stosowania,
jak i poza nim). Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie
choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem. Nie należy używać
produktu jeżeli jest 1) nadmiernie rozgrzany, 2) uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3)
odbarwiony. Jeżeli podczas stosowania wystąpił ból i (lub) dyskomfort, należy zaprzestać
stosowania produktu i zasięgnąć porady lekarza. Skóra wokół oczu jest bardzo wrażliwa: należy
zachować szczególną ostrożność podczas zabiegów pielęgnacyjnych tego obszaru i unikać kontaktu
produktu z powiekami i oczami. Produktu używać należy wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach
spersonalizowanej rutyny. Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu
nikomu innemu. Produkt przeznaczony do stosowania w kosmetycznej pielęgnacji twarzy, szyi i
dekoltu. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z użycia na innych
obszarach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia,
zanieczyszczonej cieczy przewodzącej lub kulek. Przed ładowaniem zawsze upewnij się, że wtyczka i
gniazdko są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub
pożaru. Produktu nie wolno używać, gdy jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
Ostrzeżenia

Ylu tu Instrukcja obsługi


Ryzyko obrażeń w przypadku nieprawidłowego użycia!

Używaj produktu wyłącznie w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi i instrukcjach wideo.
Jeżeli nadal masz pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem
support@geske.com.

Ryzyko obrażeń na skutek pożaru/zapłonu!

Nie gasić produktu wodą. Nie wrzucać produktu do ognia.

Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek uszkodzonych akumulatorów!

Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorami może spowodować niekontrolowaną reakcję
egzotermiczną. W takim przypadku należy natychmiast i w odpowiedni sposób zutylizować cały
produkt.

Ryzyko obrażeń u dzieci!

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek porażenia prądem!

Płyn może uszkodzić obwód ładowania i zagrozić zdrowiu. Na czas czyszczenia odłącz produkt od
kabla/obwodu ładowania.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez pole magnetyczne!

Pola magnetyczne mogą oddziaływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak na
przykład rozruszniki serca. Nie należy używać produktu bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Aby
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Nie umieszczaj kart z
paskami magnetycznymi (np. kart kredytowych) w pobliżu produktu, ponieważ magnesy produktu
mogą je uszkodzić.

Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia na skutek zmieniających się temperatur otoczenia!

Zmiana temperatury otoczenia (np. po transporcie) może prowadzić do powstawania kondensacji. W
takim przypadku nie należy używać produktu, dopóki nie dostosuje się do nowej temperatury
otoczenia. Nigdy nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
ekstremalnych temperatur lub wrzącej wody.

Bezpieczne używanie w temperaturze otoczenia do 50°C (122°F).

Ryzyko uszkodzenia na skutek zbyt długiego ładowania!

Po każdym ładowaniu należy odłączyć kabel od obwodu.

Bezpieczne ładowanie do temperatury otoczenia 45°C (113°F).

Informacje na temat utylizacji urządzenia i ZSEE. To urządzenie elektryczne zostało po raz
pierwszy wprowadzone do obrotu po 13 sierpnia 2005 roku. Zgodnie z europejską dyrektywą
WEEE i przepisami krajowymi, urządzeń elektrycznych i części elektronicznych objętych niniejszą
dostawą nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania
produktu należy je oddać do miejskiego punktu zbiórki, aby zapewnić utylizację przyjazną dla
środowiska.

Informacje dotyczące baterii / akumulatorów

Bezpieczne używanie w temperaturze otoczenia do 50°C (122°F).

Ryzyko uszkodzenia na skutek zbyt długiego ładowania!

Po każdym ładowaniu należy odłączyć kabel od obwodu.

Bezpieczne ładowanie do temperatury otoczenia 45°C (113°F).
Informacje na temat utylizacji urządzenia i ZSEE. To urządzenie elektryczne zostało po raz pierwszy
wprowadzone do obrotu po 13 sierpnia 2005 roku. Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE i
przepisami krajowymi, urządzeń elektrycznych i części elektronicznych objętych niniejszą dostawą
nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu
należy je oddać do miejskiego punktu zbiórki, aby zapewnić utylizację przyjazną dla środowiska.
Informacje dotyczące baterii / akumulatorów
W kontekście dystrybucji baterii i akumulatorów, zgodnie z przepisami europejskimi jesteśmy
zobowiązani poinformować Cię, konsumenta, o następujących kwestiach: Użytkownik jest prawnie
zobowiązany do zwrotu baterii i akumulatorów. Po zużyciu możesz je nam zwrócić, oddać do
miejskiego punktu zbiórki lub bezpłatnie dostarczyć do lokalnego sprzedawcy. Baterie i akumulatory
są oznaczone w następujący sposób:
Symbole te oznaczają, że baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane przez użytkownika wraz
z odpadami domowymi. Baterie i akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone
jednym z poniższych symboli. Symbol składa się z przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oraz
symbolu chemicznego metalu ciężkiego, który jest główną substancją zanieczyszczającą. W
szczególności powyższe symbole oznaczają:

Ylu tu Instrukcja obsługi

Pb = akumulator zawiera ołów, Cd = akumulator zawiera kadm, Hg = akumulator zawiera rtęć
Informacje dotyczące baterii litowych/akumulatorów
Baterie litowe i akumulatory litowe można rozpoznać po symbolu chemicznym Li*. Oprócz informacji
podanych powyżej pragniemy zwrócić uwagę również na następujące kwestie: Pozbywając się
baterii litowych lub akumulatorów, zwracając je do nas, zanosząc do miejskiego punktu zbiórki lub
przekazując lokalnym sprzedawcom detalicznym lub publicznym firmom zajmującym się utylizacją
odpadów, należy upewnić się, że są one całkowicie rozładowane. Prosimy również o zakrycie
powierzchni stykowych baterii oznaczonych „+ i »~ taśmą klejącą, aby uniknąć ryzyka pożaru.
GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin oświadcza niniejszym, że
wszystkie urządzenia elektroniczne odpowiadają odpowiednim warunkom
odpowiednich dyrektyw europejskich 2014/30/UE i 2011/65/UE.


Ograniczenie odpowiedzialności


Firma GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody
spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym zachowaniem firmy GESKE Beauty Tech GmbH,
przedstawiciela lub podmiotu zastępującego, zgodnie z przepisami prawa. Z wyjątkiem utraty życia,
ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych),
firma GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za
szkody, które można przypisać celowemu lub rażącemu zaniedbaniu. Dotyczy to również szkód
pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Ponadto odpowiedzialność wobec konsumentów z
tytułu przejętej gwarancji, z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa,
naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązków
kardynalnych) ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód w momencie zawarcia umowy, a
także do poziomu przeciętnych szkód typowych dla tej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich,
w szczególności utraconych korzyści. W przypadku firm, z wyjątkiem przypadków utraty życia,
kończyn i zdrowia lub umyślnego lub rażącego niedbalstwa zachowania GESKE Beauty Tech GmbH i
(lub) jej sprzedawców detalicznych, odpowiedzialność ogranicza się do typowych, przewidywalnych
szkód w momencie zawarcia umowy, oraz także do poziomu średnich szkód typowych dla tej
umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Nie ponosimy
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez: Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji/
niewłaściwe użytkowanie/nieautoryzowane zmiany/zmiany techniczne/stosowanie
niezatwierdzonych części zamiennych/stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów Roszczenia z
tytułu odpowiedzialności wynikające z niemieckich przepisów dotyczących odpowiedzialności za

Ylu tu Instrukcja obsługi

 • 219,00 

 • 219,00 

 • 219,00 

 • 219,00 

Polska Marihuana to społeczność miłośników konopi. Razem odkrywamy potencjał, jaki drzemie w tych wyjątkowych roślinach. Razem możemy zmieniać świat na lepsze – bardziej zdrowy, świadomy i ekologiczny.

Zapraszamy nie tylko do zakupów, ale przede wszystkim do dołączenia do społeczności Polska Marihuana PureGold

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Lublin Sklep konopny CBD – Łódź Sklep konopny CBD – . Wrocław Sklep konopny CBD – Rzeszów Sklep konopny CBD – Szczecin Sklep konopny CBD . –  Katowice Sklep konopny CBD – Wadowice Sklep konopny CBD – Warszawa Sklep konopny CBD – Kraków Sklep konopny CBD – Bydgoszcz Sklep konopny CBD – . Gdańsk Sklep konopny CBD – Poznań Sklep konopny CBD – Łazy Sklep konopny CBD –  . Żywiec Sklep konopny CBD –  Sklep konopny CBD Sucha Beskidzka – Sklep konopny CBD Kielce – Sklep konopny CBD Rudnik nad Sanem– Sklep konopny CBD Głogów Małopolski – Sklep Konopny CBD Dynów– Sklep konopny CBD Krosno – Sklep konopny Jarosław – Sklep Konopny Jasło – Sklep konopny Mielec – Sklep konopny CBD Leżajsk– Konopny sklep CBD Lubaczów – Konopny sklep CBD Nowa Dęba – Konopny sklep CBD Ustrzyki Dolne – Kolbuszowa sklep konopny CBD – Konopny sklep CBD Strzyżów – Konopny sklep CBD Sędziszów Małopolski – Brzozów sklep konopny CBD

Kupuj w uczciwych cenach i nie daj się oszukać !

Konopia lecznicza: Konopie lecznicze – Medyczna Marihuana

Konopia lecznicza Konopie lecznicze

Marihuana medyczna zawiera substancje aktywne o dobroczynnym wpływie na organizm. Stosuje się ją m.in. w łagodzeniu bólu, zwiększaniu odporności czy w celu redukcji stresu. Roślina stanowi także wsparcie w leczeniu wielu przewlekłych chorób, w tym padaczki, depresji.

olejek pure gold

Konopia lecznicza Konopie lecznicze

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Kto może dostac receptę na marihuane medyczną?

Recepta na medyczną marihuanę

Marihuana medyczna w Polsce jest wprowadzona do obrotu jako surowiec farmaceutyczny do receptury aptecznej. Znajduje się w wykazie środków odurzających. Recepta ma medyczną marihuanę może zostać wystawiona przez każdego lekarza (bez względu na specjalizację) poza lekarzem weterynarii.

Jaka medyczną marihuana jest najlepsza?

Silne i intensywne działanie odmiany Aurora 22 sprawia, że jest ona szczególnie ceniona wśród pacjentów medycznej marihuany. Jej stężenie THC nie tylko pomaga w leczeniu bólu, ale również wspiera terapię w stanach psychicznych, takich jak depresja czy zaburzenia afektywne.

Ile kosztuje Aurora 22 %?

Cannabis flos Aurora 22% THC można kupić w opakowaniach 10 g, podobnie jak inne produkty niemieckiej firmy Aurora Deutschland. Cena całości wynosi ponad 600 zł – możemy zatem oszacować, że Aurora 22/1 kosztuje ok. 60 zł za 1 g.

Co ile recepta na medyczną marihuanę?

Lekarz może wypisać lek na 90-dniową kurację. Na jednej recepcie może być wypisany tylko jeden lek, a realizacja recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia.

Konopia lecznicza Konopie lecznicze

Polska Marihuana to społeczność miłośników konopi. Razem odkrywamy potencjał, jaki drzemie w tych wyjątkowych roślinach. Razem możemy zmieniać świat na lepsze – bardziej zdrowy, świadomy i ekologiczny.

Zapraszamy nie tylko do zakupów, ale przede wszystkim do dołączenia do społeczności Polska Marihuana PureGold

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Lublin Sklep konopny CBD – Łódź Sklep konopny CBD – . Wrocław Sklep konopny CBD – Rzeszów Sklep konopny CBD – Szczecin Sklep konopny CBD . –  Katowice Sklep konopny CBD – Wadowice Sklep konopny CBD – Warszawa Sklep konopny CBD – Kraków Sklep konopny CBD – Bydgoszcz Sklep konopny CBD – . Gdańsk Sklep konopny CBD – Poznań Sklep konopny CBD – Łazy Sklep konopny CBD –  . Żywiec Sklep konopny CBD –  Sklep konopny CBD Sucha Beskidzka – Sklep konopny CBD Kielce – Sklep konopny CBD Rudnik nad Sanem– Sklep konopny CBD Głogów Małopolski – Sklep Konopny CBD Dynów– Sklep konopny CBD Krosno – Sklep konopny Jarosław – Sklep Konopny Jasło – Sklep konopny Mielec – Sklep konopny CBD Leżajsk– Konopny sklep CBD Lubaczów – Konopny sklep CBD Nowa Dęba – Konopny sklep CBD Ustrzyki Dolne – Kolbuszowa sklep konopny CBD – Konopny sklep CBD Strzyżów – Konopny sklep CBD Sędziszów Małopolski – Brzozów sklep konopny CBD

Kupuj w uczciwych cenach i nie daj się oszukać !

 • 219,00 

 • 419,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 159,00 zł.Current price is: 139,00 zł.

 • 139,00 

 • 219,00 

 • 319,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 219,00 zł.Current price is: 189,00 zł.

 • 219,00 

 • 419,00 

 • 219,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 700,00 zł.Current price is: 519,00 zł.

 • 1199,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 519,00 zł.Current price is: 419,00 zł.

 • 219,00 

Atopowe zapalenie skóry (AZS)

Atopowe zapalenie skóry (AZS) – Świąd i zmiany skórne

CBD ma korzystny wpływ na leczenie AZS ze względu na zmniejszanie stanów zapalnych i podrażnień. CBD jako silny przeciwutleniacz ochrania przed wolnymi rodnikami, które powodują wtórne infekcje.

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Atopowe zapalenie skóry (AZS) – Co to jest Atopowe zapalenie skóry

Silny świąd, zaczerwienienie, suchość skóry i wysypka – to tylko nieliczne objawy, które świadczą o AZS. Czym jest Atopowe Zapalenie Skóry ? Jest to przewlekłe i nawrotowe schorzenie zapalne, które rozpoczyna się już we wczesnym dzieciństwie i objawia się licznymi zmianami skórnymi. Andrzej Szmurło -jeden z dermatologów z Kliniki Nova-derm – przedstawia problem w następujący sposób:

„Atopia to skłonność do reagowania w specyficzny sposób na alergeny środowiskowe. Jest to nadmierna i nieprzewidywalna reakcja na pyłki roślin, alergeny pokarmowe, sierść zwierząt i inne alergeny – reakcja ze strony układu oddechowego, oczu, przewodu pokarmowego i skóry. W ramach atopii mówimy o katarach siennych, astmie, atopowym zapaleniu skóry, atopowym zapaleniu spojówek itp. Atopowe zapalenie skóry zazwyczaj zaczyna się już we wczesnym okresie dziecięcym i niewątpliwie ma podłoże genetyczne.

Źródło powstawania tego schorzenia

Jak wynika z powyższej wypowiedzi, źródło AZS leży w genach pacjenta. Jest to nic innego, jak nieprawidłowa odpowiedź układu odpornościowego na małe dawki antygenów (wytwarzanie przeciwiciał IgE, które są skierowane przeciwko alergenom).

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Leczenie AZS

Leczenie atopowego zapalenia skóry to długotrwały proces, który rzadko prowadzi do całkowitego wyeliminowania choroby. Przewlekłość i brak jednoznacznego źródła schorzenia sprawia, że terapia jest bardzo trudna. Nie istnieje żaden lek, który raz na zawsze likwiduje wszelkie dolegliwości, związane ze skórą atopową.

Istotnym elementem leczenia AZS jest prawidłowa pielęgnacja skóry, a przede wszystkim systematyczne nawilżanie i natłuszczanie.

Rola CBD i oleju konopnego w leczeniu AZS

Kannabidiol stał się pożądanym składnikiem wielu wyrobów kosmetycznych. Znajdziemy go w maściach, kremach do twarzy, balsamach, a nawet szamponach. Olej CBD zyskał popularność dzięki swoim zbawiennym, prozdrowotnym właściwościom. Według badań, jest potencjalnie skutecznym środkiem przeciwzapalnym i przeciwutleniającym.  A to właśnie te cechy sprawiają, że można go wykorzystać do leczenia stanów związanych z występowaniem wysypki.

CBD, łącząc się z receptorami systemu endokannabinoidowego, ma pozytywny wpływ nie tylko na układ odpornościowy, nerwowy, ale także na naszą skórę. Po zastosowaniu preparatu z CBD w określonym miejscu, związki aktywne w konopiach wiążą się z układem odpornościowym skóry. Jest to szczególnie istotne w momencie występowania wysypki. Najprościej wyjaśniając, kannabinoidy zawarte w konopiach tłumią układ odpornościowy, przeciwdziałając reakcjom zapalnym.

Upraszając powyższe założenia:

 1. CBD ma korzystny wpływ na leczenie AZS ze względu na zmniejszanie stanów zapalnych i podrażnień.
 2. CBD jako silny przeciwutleniacz ochrania przed wolnymi rodnikami, które powodują wtórne infekcje.

Ponadto, olej konopny ma silne właściwości nawilżające, a jest to jeden z podstawowych kroków pielęgnacji skóry z AZS.

Warto pamiętać o wyborze najwyższej jakości CBD, gdyż na rynku można znaleźć zaskakująco tanie produkty jednakże o zatrważająco niskiej jakości. Produkty takie nie posiadają żadnych związków aktywnych poza czystym olejem konopnym wytłaczanym na zimno lub też zawierają syntetyczne CBD, którego dla swojego zdrowia nie warto stosować.

Dobrej jakości olejki muszą przejść ekstrakcję w specjalnej technologii dzięki czemu z rośliny konopi wyciągane są odpowiednie stężenia CBD i innych naturalnych kanabinoidów. Technologia ta ma swoją cenę, produkty są najwyższej jakości, zatem i produkty muszą mieć odpowiednią cenę.

Polska Marihuana

Polska Marihuana to społeczność miłośników konopi. Razem odkrywamy potencjał, jaki drzemie w tych wyjątkowych roślinach. Razem możemy zmieniać świat na lepsze – bardziej zdrowy, świadomy i ekologiczny.

Zapraszamy nie tylko do zakupów, ale przede wszystkim do dołączenia do społeczności Polska Marihuana PureGold

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Lublin Sklep konopny CBD – Łódź Sklep konopny CBD – . Wrocław Sklep konopny CBD – Rzeszów Sklep konopny CBD – Szczecin Sklep konopny CBD . –  Katowice Sklep konopny CBD – Wadowice Sklep konopny CBD – Warszawa Sklep konopny CBD – Kraków Sklep konopny CBD – Bydgoszcz Sklep konopny CBD – . Gdańsk Sklep konopny CBD – Poznań Sklep konopny CBD – Łazy Sklep konopny CBD –  . Żywiec Sklep konopny CBD –  Sklep konopny CBD Sucha Beskidzka – Sklep konopny CBD Kielce – Sklep konopny CBD Rudnik nad Sanem– Sklep konopny CBD Głogów Małopolski – Sklep Konopny CBD Dynów– Sklep konopny CBD Krosno – Sklep konopny Jarosław – Sklep Konopny Jasło – Sklep konopny Mielec – Sklep konopny CBD Leżajsk– Konopny sklep CBD Lubaczów – Konopny sklep CBD Nowa Dęba – Konopny sklep CBD Ustrzyki Dolne – Kolbuszowa sklep konopny CBD – Konopny sklep CBD Strzyżów – Konopny sklep CBD Sędziszów Małopolski – Brzozów sklep konopny CBD

Kupuj w uczciwych cenach i nie daj się oszukać !

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 50,00 zł.Current price is: 39,99 zł.

 • 20,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 119,00 zł.Current price is: 109,00 zł.

 • Produkt w promocji
  Original price was: 519,00 zł.Current price is: 419,00 zł.

 • Produkt w promocji
  Original price was: 219,00 zł.Current price is: 189,00 zł.

 • 419,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 700,00 zł.Current price is: 519,00 zł.

 • 1199,00 

 • 1199,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 519,00 zł.Current price is: 419,00 zł.

 • 219,00 

 • 219,00 

Łysienie plackowate leczenie łysienia, a CBD

Łysienie plackowate leczenie łysienia, a CBD

Łysienie plackowate to choroba, której objawem jest miejscowe wypadanie włosów. Jej podłoże nie jest do końca poznane, jednak za głównych winowajców uważa się stres i choroby autoimmunologiczne. Choroba ta może doprowadzić do nieestetycznego wyłysienia i niskiej samooceny osoby chorej. Czy istnieją sposoby leczenia łysienia plackowatego?

CBD zawiera duże dawki wapnia, fosforu, magnezu, potasu i witaminy E, które optymalizują funkcję mieszków włosowych i stymulują mieszek włosowy. i jest uważany za sprzyjający przetłuszczaniu się włosów. Wyjątkowa formuła pomaga zapobiegać wypadaniu włosów i stymuluje wzrost na całym dotkniętym obszarze.

Łysienie plackowate leczenie łysienia, a CBD

Łysienie plackowate – co to jest? 

W stanie fizjologicznym człowiek traci około 100 włosów dziennie. W przypadku, gdy włosów wypada więcej i jest to zauważalna ilość mówimy o pojawieniu się łysienia. Obecnie coraz częściej diagnozuje się choroby dermatologiczne, także te dotyczące utraty włosów.  

Łysienie plackowate (Alopecia areata) jest to choroba przewlekła, która może dotknąć zarówno kobiety, jak i mężczyzn w każdym wieku. Łysienie plackowate po raz pierwszy zostało opisane w 1857 roku jako „nerwica skórna”, gdyż była wiązana z przewlekłym stresem oraz sytuacjami traumatycznymi (utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, rozwód). 

Najczęściej z tą chorobą zmagają się osoby młode – około 65% chorych nie przekroczyło 30. roku życia.  

Na skórze głowy i niekiedy na innych owłosionych obszarach ciała, pojawiają się miejscowe wyłysienia. Za przyczynę tę choroby najczęściej uważa się schorzenia autoimmunologiczne i stres. Pacjenci, bojąc się wykluczenie społecznego lub oceniania, bardzo często maskują chorobę i nie szukają pomocy w leczeniu.  

Rodzaje łysienia plackowatego – gdzie może występować? 

Włosy u zdrowego człowieka pokrywają prawię całą powierzchnię ciała. Wyjątkiem jest powierzchnia wewnętrzna dłoni, podeszwy stóp, czerwień wargowa oraz miejsca, gdzie skóra przekształca się w błonę śluzową. Na głowie występuje około 140 000 włosów, żywotność jednego włosa wynosi od 2 do 10 lat. Za wzrost włosów odpowiedzialne jest odpowiednie ukrwienie i odżywienie mieszków włosowych.  

Łysienie plackowate w najbardziej znanej formie, czyli dotyczące utraty włosów w pojedynczych obszarach na skórze głowy nosi nazwę Alopecia areata vulgaris. Ten typ łysienia plackowatego może przekształcić się w cięższą postać, utratę włosów na całej głowie (Alopecia totalis) lub utratę włosów na całym ciele dotyczącą także włosów brwi, pach, okolicy łonowej (Alopecia universalis). Jest to najcięższa postać łysienia, często trudna lub niemożliwa do wyleczenia. Ciężkie postacie łysienia plackowatego stanowią około 7-30% wszystkich przypadków.  

Jakie są przyczyny łysienia plackowatego? 

Aby dobrze zrozumieć przyczyny powstawania łysienia plackowatego, warto znać cykl życiowy włosa. Włosy znajdujące się na całym ciele znajdują się w trzech fazach wzrostu: 

 • anagen – faza wzrostu, trwa od 2 do 6 lat.  
 • katagen – faza przejściowa, trwa około 14 dni. 
 • telogen – faza spoczynkowa, trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. 

Zdrowa osoba posiada około 80% włosów w fazie anagenu, a w katagenie około 3% włosów. Pozostałe włosy znajdują się w fazie telogenu. Na długość tych trzech faz wzrostu w znacznym stopniu wpływają hormony. Z wiekiem tracimy większą ilość włosów niż w młodości, nasilone wypadanie włosów obserwuje się także w okresie dojrzewania. W przypadku, gdy te fazy są zaburzone, większość włosów znajduje się w fazie telogenu, a więc mamy do czynienia z łysieniem. 

Przyczyny łysienia plackowatego nie są do końca poznane. Badania wskazują na podłoże autoimmunologiczne choroby – układ odpornościowy rozpoznaje mieszki włosowe jako obce i zaczyna je atakować. Dochodzi wtedy do powstania stanu zapalnego, uszkodzenia mieszków włosowych i następnie wypadania włosów. Za tą przyczyną przemawia jednoczesne występowanie łysienia plackowatego z innymi chorobami o podłożu autoimmunologicznym, na przykład atopowym zapaleniem skóry, zapaleniem tarczycy Hashimoto, bielactwem, cukrzycą typu 1, reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym. 

Choroba ta może być również dziedziczona genetycznie – takie podłoże dotyczy około 20-60% przypadków. Zazwyczaj łysienie plackowate dotyczy krewnych pierwszego stopnia lub bliźniąt jednojajowych. Łysienie plackowate dotyka także około 10% osób z zespołem Downa.  

Duży wpływ na powstawanie łysienia plackowatego ma stres, nerwowość. Z tego powodu łysienie plackowate jest zaliczane do chorób psychodermatologicznych.  

Za inne przyczyny łysienia plackowatego uważa się:  

 • zmiany hormonalne (głównie hormony wytwarzane przez tarczycę),  
 • niedobór niektórych składników mineralnych,  
 • niedostateczne ukrwienie mieszków włosowych.  

Objawy łysienia plackowatego 

Początkowe objawy łysienia plackowatego są niewielkie i często bagatelizowane przez chorującego. Na niewielkim (około 1 cm) obszarze skóry pojawia się gładki, łysy obszar. Pacjenci często zgłaszają jednoczesne pojawienie się mrowienia lub bólu na tym obszarze skóry. Skóra nie ulega innym zmianom, nie powstaje na niej blizna. Zazwyczaj pierwszy objaw pojawia się na owłosionej skórze głowy, ale może także wystąpić na innym owłosionym miejscu ciała. U mężczyzn często jest to obszar brody. Początkowo na skórze chorego pojawia się jeden lub dwa wyłysiałe obszary, które z czasem mogą się powiększać.

Wraz z rozwojem choroby pojawiają się nowe miejsca pozbawione włosów, które mogą łączyć się z wcześniej powstałymi zmianami. W cięższych przypadkach obszary zlewają się ze sobą lub dana partia ciała może ulec całkowitemu wyłysieniu. W ciężkich przypadkach choroby pojawiają się także objawy na paznokciach, tak zwane paznokcie naparstkowate (onychosis punctata). Przy łysieniu plackowatym charakterystycznym objawem jest pojawienie się włosów wykrzyknikowych, które zlokalizowane są na obrzeżach wyłysiałych miejsc. Są to ułamane, krótkie włoski o bardzo ciemnym zabarwieniu. 

Włosy na wyłysiałych obszarach mogą zacząć samoistnie odrastać po okresie około 3-6 miesięcy, jednak nie dotyczy to wszystkich chorujących. Odrastające włosy są cienkie, jasne, ale z czasem odzyskują normalne zabarwienie. Objawy mogą po pewnym czasie powrócić, mamy wtedy do czynienia z nawrotowym łysieniem plackowatym. 

Łysienie plackowate u kobiet i mężczyzn – czy czymś się różni? 

Łysienie plackowate dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Nie wyróżnia się jednej płci, która przeważa w występowaniu tej choroby. Dane naukowe nie wskazują także, aby hormony płciowe były odpowiedzialne za powstawanie łysienia plackowatego. Objawy choroby są takie same u kobiet i mężczyzn. Jedyną zauważalną różnicą może być miejsce występowania, gdyż mężczyźni często mają objawy w okolicy brody.  

Jak przebiega diagnoza łysienia plackowatego? 

Lekarz dermatolog najczęściej na podstawie badania fizykalnego jest w stanie zdiagnozować łysienie plackowate. U pacjenta obserwuje się wyłysiałe placki, które pojawiły się niespodziewanie i uległy rozszerzeniu. Lekarz bada także stan paznokci, które mogą posiadać objawy paznokci naparstkowatych. Czasem lekarz decyduje się na wykonanie biopsji skóry. Badanie to wskazuje, czy w okolicach mieszków włosowych występują nacieki limfocytów oraz w jakiej fazie wzrostu znajdują się włosy. Aby ustalić przyczynę pojawienia się łysienia plackowatego, lekarz może zlecić wykonanie badań krwi w szczególności sprawdzenie poziomu hormonów (głównie tarczycy), poziomu białka, immunoglobulin, stężenia żelaza, morfologię krwi. Pacjent powinien zostać poddany konsultacji reumatologicznej, endokrynologicznej a także psychologicznej.  

Podczas wizyty lekarz powinien sprawdzić występowanie współistniejących chorób, takich jak grzybica skóry głowy, łysienie androgenowe u mężczyzn, kiła, trichotillomania (kompulsywne wyrywanie włosów), łysienie bliznowaciejące. Wykluczyć należy także łysienie wywołane przyjmowaniem niektórych leków. 

Łysienie plackowate – jak przebiega leczenie? 

Leczenie łysienia plackowatego jest zazwyczaj trudne, gdyż często konieczne jest prawidłowe rozpoznanie przyczyny choroby.  

Leczenie ma na celu zmniejszenie wypadania włosów, odrost włosów oraz poprawę samopoczucia pacjenta.  

W około 30% przypadków włosy w miejscach wyłysiałych odrastają samoistnie.   *artykuł pochodzi z Poradnik Gemini

Polska Marihuana to społeczność miłośników konopi. Razem odkrywamy potencjał, jaki drzemie w tych wyjątkowych roślinach. Razem możemy zmieniać świat na lepsze – bardziej zdrowy, świadomy i ekologiczny.

Zapraszamy nie tylko do zakupów, ale przede wszystkim do dołączenia do społeczności Polska Marihuana PureGold

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Lublin Sklep konopny CBD – Łódź Sklep konopny CBD – . Wrocław Sklep konopny CBD – Rzeszów Sklep konopny CBD – Szczecin Sklep konopny CBD . –  Katowice Sklep konopny CBD – Wadowice Sklep konopny CBD – Warszawa Sklep konopny CBD – Kraków Sklep konopny CBD – Bydgoszcz Sklep konopny CBD – . Gdańsk Sklep konopny CBD – Poznań Sklep konopny CBD – Łazy Sklep konopny CBD –  . Żywiec Sklep konopny CBD –  Sklep konopny CBD Sucha Beskidzka – Sklep konopny CBD Kielce – Sklep konopny CBD Rudnik nad Sanem– Sklep konopny CBD Głogów Małopolski – Sklep Konopny CBD Dynów– Sklep konopny CBD Krosno – Sklep konopny Jarosław – Sklep Konopny Jasło – Sklep konopny Mielec – Sklep konopny CBD Leżajsk– Konopny sklep CBD Lubaczów – Konopny sklep CBD Nowa Dęba – Konopny sklep CBD Ustrzyki Dolne – Kolbuszowa sklep konopny CBD – .Konopny sklep CBD Strzyżów – .Konopny sklep CBD Sędziszów Małopolski – Brzozów sklep konopny CBD

Kupuj w uczciwych cenach i nie daj się oszukać !

 • 219,00 

 • 219,00 

 • 319,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 119,00 zł.Current price is: 109,00 zł.

 • Produkt w promocji
  Original price was: 219,00 zł.Current price is: 189,00 zł.

 • Produkt w promocji
  Original price was: 519,00 zł.Current price is: 419,00 zł.

 • Produkt w promocji
  Original price was: 219,00 zł.Current price is: 189,00 zł.

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 219,00 zł.Current price is: 189,00 zł.

 • 419,00 

 • 219,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 700,00 zł.Current price is: 519,00 zł.

 • 1199,00 

 • 1199,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 519,00 zł.Current price is: 419,00 zł.

 • 619,00 

 • 219,00 

 • 219,00 

Kompendium Dekarboksylacja, czym jest i jak ją wykonać?

Kompendium Dekarboksylacja, czym jest i jak ją wykonać?

Dekarboksylacja jest niezbędna, aby aktywować kannabinoidy w konopiach. THC i CBD bez aktywacji pozostają w kwasowych, nieaktywnych formach. Susz konopny sam w sobie zawiera śladowe ilości kannabinoidów. Zabieg dekarboksylacji można wykonać samodzielnie w domu. Wymaga on dobrania odpowiedniej temperatury oraz poświęcenia nieco czasu. Co warto wiedzieć o tym procesie?  

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Co to jest dekarboksylacja? 

Dekarboksylacja to słowo, które samo w sobie brzmi dość skomplikowanie. Okazuje się jednak, że cały proces jest łatwy w wykonaniu. Polega na… podgrzaniu suszu konopnego do określonej temperatury. Zabieg ten ma na celu aktywację związków znajdujących się naturalnie w pąkach rośliny. Podczas niego kwasowe formy kannabinoidów (CBDA, THCA, CBGA) przekształcają cię w postać neutralną (CBD, THC, CBG).  

W trakcie dekarboksylacji kannabinoidy kwasowe tracą dwa atomy tlenu i jeden atom węgla. Tworzą one dwutlenek węgla, który uwalniany jest podczas procesu. W tym samym procesie powstają również kannabinoidy. Usunięte zostaje dodatkowe wiązanie karboksylowe pozwalająca na transformację kwasu do formy neutralnej. 

Kwasy nie mogą wchodzić w interakcję z ludzkim układem endokannabinoidowym. Dlatego też konieczne jest przekształcenie ich w aktywną postać. 

Zalety dekarboksylacji konopi 

Wśród najważniejszych zalet dekarboksylacji wymienić można: 

 • aktywowanie cennych kannabinoidów z ich „surowej”, kwasowej formy, 
 • kannabidiol – działanie tego i innych związków na organizm człowieka możliwe jest wyłącznie po dekarboksylacji, 
 • formy kwasowe przed dekarboksylacją mają znikome właściwości lecznicze, 
 • aktywowane kannabinoidy pozwalają korzystać z pełnego potencjału terapeutycznego i rekreacyjnego marihuany, 
 • ciepło podczas dekarboksylacji umożliwia usunięcie z suszu patogenów oraz wilgoci, minimalizuje to ryzyko zaatakowania suszu przez groźne bakterie, 
 • jest łatwa i można ją przeprowadzić w zaciszu własnego mieszkania. 

Nie powinno się jednak zapominać o kwasowej wersji kannabinoidów. Każda z nich może mieć swoje unikalne właściwości, jednak to działanie neutralnych kannabinoidów jest nam obecnie lepiej znane. Konieczne jest wykonanie kolejnych badań, które pomogą określić pełne spektrum oddziaływania kwasów na organizm człowieka. 

Jak dekarboksylować konopie? 

Dekarboksylacja zachodzi w pewnym stopniu podczas wstępnego procesu suszenia. Ilość aktywowanych kannabinoidów nie jest jednak odpowiednio duża, aby odczuć ich pełne działanie. Aby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w konopiach, konieczne jest palenie, waporyzacja lub działanie temperaturą na materiał. 

Cały zabieg powinien odbywać się w optymalnej temperaturze. Co ciekawe, każdy kannabinoid ma swoją „ulubioną” temperaturę, w której przechodzi z postaci kwasowej w neutralną. Jakie są najpopularniejsze metody dekarboksylacji? 

Metody dekarboksylacji konopi 

Dekarboksylacja zachodzić może podczas palenia lub waporyzacji suszu. Para, która powstaje podczas waporyzacji, zawiera kannabinoidy w formie neutralnej. Z łatwością wchłaniane są one wówczas przez płuca. Jest to jeden z rekomendowanych sposobów na korzystanie z dobroci związków zawartych w konopiach. Kannabidiol – działanie jego i innych związków jest wówczas najbardziej odczuwalne. Ponadto waporyzacja eliminuje dolegliwości związane z układem oddechowym, które mogą towarzyszyć tradycyjnemu paleniu. 

Dekarboksylację można również wykonać w piekarniku. Ta metoda daje dużą możliwość kontrolowania temperatury. Wystarczy rozgrzać piekarnik do 110 stopni Celsjusza i zmielony susz rozłożyć na papierze do pieczenia. W zależności od oczekiwanego efektu należy go pozostawić w cieple przez 30-50 minut. 

Popularna jest także kąpiel wodna. Co prawda, wrzenie następuje w temperaturze 100 stopni, jednak wystarczy nieco wydłużyć cały proces, aby uzyskać zbliżone efekty. W tym przypadku zmielone pąki konopi należy zamknąć próżniowo w woreczku do gotowania i włożyć taki „pakunek” do gotującej się wody. Po 90 minutach wystarczy wyciągnąć woreczek z wody i poczekać aż ostygnie. 

Kanabinoidy na patelni

Kannabinoidy można również dekarboksylować na patelni. Wystarczy rozłożyć na niej papier do pieczenia i wyłożyć susz. Tutaj jednak występuje problem z kontrolowaniem temperatury. Ta metoda jest znacznie mniej efektywna niż wykorzystanie piekarnika.

Do dekarboksylacji można również wykorzystać mikrofalówkę. Podobnie jak w powyższej metodzie problemem pozostaje trudność w kontrolowaniu temperatury. Sposób ten sprawdzi się jedynie w przypadku osób, które mają już doświadczenie i wyczucie w dekarboksylacji.  

Nie zapominajmy również o metodzie naturalnej. Konopie pozostawione same w sobie dekarboksylują się w naturalny sposób. Wystawienie na dłuższe działanie promieniowania słonecznego umożliwia stopniową zmianę kwasowych form kannabinoidów na te neutralne. Proces ten jest jednak dość długi. 

Kompendium Dekarboksylacja, czym jest i jak ją wykonać?

Jaka jest optymalna temperatura do dekarboksylacji konopi?

Optymalna temperatura dekarboksylacji zależna jest od danego kannabinoidu i waha się od 90 do 140 stopni Celsjusza. Najlepsze rezultaty osiąga się w temperaturze 110 stopni – tak dowodzą badania opublikowane w dzienniku Journal of Molecular Structure (2014). 

Temperatura 90 stopni Celsjusza pozwala zachować terpeny na wysokim poziomie. Odpowiadają one za smak, zapach oraz profil działania. Wówczas jednak dekarboksylacja zachodzi wolniej i należy poświęcić na nią więcej czasu. Przetrzymanie materiału w zbyt dużej temperaturze przez ponad 60 minut może skutkować degradacją związków zawartych w suszu. 

Kompendium Dekarboksylacja czym jest

Temperatura i czas niezbędny do efektywnie dekarboksylacji poszczególnych kannabinoidów jest różny dla każdego związku. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że optymalna temperatura i czas ogrzewania to:

THC: 

 • 110 stopni – 30 minut, 
 • 130 stopni – 9 minut, 
 • 145 stopni – 6 minut. 

CBD: 

 • 110 stopni – 50 minut, 
 • 130 stopni – 30 minut, 
 • 145 stopni – 15 minut. 

CBG:

 • 110 stopni – 45 minut. 

Zasada jest jednak taka, że temperatura powinna być jak najniższa, aby możliwe była efektywna przemiana kwasowej formy kannabinoidów do ich neutralnej postaci. Pozwoli to na zachowanie największej ilości terpenów. Również z powyższych danych wynika, że za optymalną temperaturę dekarboksylacji można uznać 110 stopni Celsjusza przez 50 minut. 

Dekarboksylacja pozwala w pełni wykorzystać działanie kannabidiolu i innych związków zawartych w konopiach. Cały proces można przeprowadzić w domowych warunkach – wystarczy piekarnik. Warto pamiętać o tym, że susz przed dekarboksylacją zawiera w sobie znikome ilości kannabinoidów w formie neutralnej.  *artykuł pochodzi z Sklep Sativa

Kompendium Dekarboksylacja, czym jest i jak ją wykonać?

Polska Marihuana to społeczność miłośników konopi. Razem odkrywamy potencjał, jaki drzemie w tych wyjątkowych roślinach. Razem możemy zmieniać świat na lepsze – bardziej zdrowy, świadomy i ekologiczny.

Zapraszamy nie tylko do zakupów, ale przede wszystkim do dołączenia do społeczności Polska Marihuana PureGold

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Lublin Sklep konopny CBD – Łódź Sklep konopny CBD – . Wrocław Sklep konopny CBD – Rzeszów Sklep konopny CBD – Szczecin Sklep konopny CBD . –  Katowice Sklep konopny CBD – Wadowice Sklep konopny CBD – Warszawa Sklep konopny CBD – Kraków Sklep konopny CBD – Bydgoszcz Sklep konopny CBD – . Gdańsk Sklep konopny CBD – Poznań Sklep konopny CBD – Łazy Sklep konopny CBD –  . Żywiec Sklep konopny CBD –  Sklep konopny CBD Sucha Beskidzka – Sklep konopny CBD Kielce – Sklep konopny CBD Rudnik nad Sanem– Sklep konopny CBD Głogów Małopolski – Sklep Konopny CBD Dynów– Sklep konopny CBD Krosno – Sklep konopny Jarosław – Sklep Konopny Jasło – Sklep konopny Mielec – Sklep konopny CBD Leżajsk– Konopny sklep CBD Lubaczów – Konopny sklep CBD Nowa Dęba – Konopny sklep CBD Ustrzyki Dolne – Kolbuszowa sklep konopny CBD – .Konopny sklep CBD Strzyżów – .Konopny sklep CBD Sędziszów Małopolski – Brzozów sklep konopny CBD

Kupuj w uczciwych cenach i nie daj się oszukać !

 • 219,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 219,00 zł.Current price is: 189,00 zł.

 • 219,00 

 • 419,00 

 • 219,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 700,00 zł.Current price is: 519,00 zł.

 • 419,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 519,00 zł.Current price is: 419,00 zł.

 • 219,00 

Jak przyspieszyć okres? – CBD na bóle menstruacyjne

Jak przyspieszyć okres CBD(kannabidiol) na bóle menstruacyjne.

Ostatnie badania wykazały, że kannabinoidy, podobnie jak NLPZ, blokują produkcję prostaglandyn. CBD hamuje działanie COX-2, co oznacza, że przynosi ulgę w bólu i działa przeciwzapalnie bez wywoływania niepożądanych skutków ubocznych, które towarzyszą zwykle zażywaniu NLPZ.

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych.

Jak przyspieszyć okres CBD – skuteczny sposób na bolesny okres

Od 3 do 12 procent kobiet każdego miesiąca boryka się z dotkliwym bólem w trakcie miesiączkowania. Utrudnia on codzienne funkcjonowanie, zmuszając do nieobecności w szkole, pracy czy do zmiany planów. Środki dostępne bez recepty działają doraźnie, ale zażywane w nadmiarze, negatywnie wpływają na funkcjonowanie całego organizmu. Bezpieczną alternatywą na bolesny okres może okazać się naturalny olej CBD. Przedstawiamy jego dobroczynne właściwości.


Bóle menstruacyjne – przyczyny 

Gdy część kobiet odczuwa niewielkie bądź znikome skurcze menstruacyjne, inne zwijają się z bólu, odliczając minuty do momentu zadziałania tabletki. Ból menstruacyjny może mieć różne przyczyny, ponieważ z medycznego punktu widzenia wyróżniamy bolesne miesiączki pierwotne i wtórne. Przyczyną tych ostatnich są zazwyczaj stany chorobowe, np. endometrioza czy niedoczynność tarczycy. Z kolei bolesne miesiączkowanie pierwotne, czyli hormonalne, pojawia się po 2-3 latach od pierwszego krwawienia i utrzymuje się aż do momentu uregulowania comiesięcznych owulacji. Bolesne miesiączkowanie może się nasilić jeszcze w późniejszym czasie, najczęściej między 23 a 27 rokiem życia, dotykając wówczas nawet co siódmą młodą kobietę. 

Co jest przyczyną bólu? Nadprodukcja prostaglandyn, czyli grupy hormonów, które powstają pod wpływem progesteronu. Powodują one złuszczenie błony śluzowej macicy, czego skutkiem są bolesne skurcze. Poza tym wysoki poziom prostaglandyn zwiększa wrażliwość na bodźce, co może jeszcze bardziej potęgować uczucie bólu.  

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych.


Jak przyspieszyć okres CBD – wyregulowanie okresu

Olej CBD kontra niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) 

W momencie, gdy ból staje się nie do wytrzymania, jedynym wyjściem dla wielu kobiet wydaje się zażycie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym m.in. ibuprofenu, które w większości można kupić bez recepty. Mają one działanie m.in. przeciwzapalne, przeciwgorączkowe czy właśnie przeciwbólowe.  

Niesteroidowe leki przeciwzapalne hamują działanie enzymu cyklooksygenazy (COX), który dzieli się na dwa rodzaje – COX-1 i COX-2. Oba uczestniczą w syntezie prostaglandyn, które – jak już wspomniano – pobudzają receptory bólowe. Środki NLPZ redukują ich produkcję, dzięki czemu poziom odczuwanego bólu zostaje znacząco ograniczony, dlatego są skuteczne w doraźnym łagodzeniu skurczów menstruacyjnych.

Warto jednak podkreślić, że enzym COX-1, którego produkcja jest hamowana za sprawą leków NLPZ, bierze też udział w ochronie układu pokarmowego. Zatem zażywając długotrwale niesteroidowe leki przeciwzapalne, z jednej strony łagodzimy bóle menstruacyjne, ale z drugiej negatywnie wpływamy na układ pokarmowy i pozostłe narządy. Przyjmowanie przez długi czas środków NLPZ może powodować: 

 • wrzody żołądka, 
 • uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego, 
 • krwawienia z przewodu pokarmowego, 
 • dolegliwości sercowo-naczyniowe (m.in. udary i zawały serca), zmniejszenie przepływu krwi. 

Biorąc pod uwagę szereg skutków ubocznych, jakie niesie zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, preparat CBD o naturalnym składzie może być bezpiecznym lekarstwem na bolesne miesiączkowanie. Wyjaśnijmy zatem, na czym polega siła kannabinoidów, czyli naturalnych substancji chemicznych (na czele z CBD) występujących w konopiach.  

CBD(kannabidiol) na bóle menstruacyjne 

Ostatnie badania wykazały, że kannabinoidy, podobnie jak NLPZ, blokują produkcję prostaglandyn. CBD hamuje działanie COX-2, co oznacza, że przynosi ulgę w bólu.Ddziała przeciwzapalnie bez wywoływania niepożądanych skutków ubocznych, które towarzyszą zwykle zażywaniu NLPZ. Olej CBD pomaga hamować nie tylko kobiecy enzym COX-2. Przede wszystkim powstrzymuje DNA przed jego wytwarzaniem w ilości przekraczającej normę.

Wszechstronne korzyści płynące z naturalnych kannabinoidów 

Kannabinoidy wykazują szereg właściwości pomocnych w łagodzeniu a nawet likwidacji różnego rodzaju bólów, w tym menstruacyjnych. Wśród najważniejszych właściwości terapeutycznych CBD należy wymienić: 

 • przeciwzapalne – kannabinoidy zmniejszają produkcję zapalnych prostaglandyn. Podczas gdy tradycyjne lekarstwa tylko hamują działanie tej  grupy hormonów, substancje na bazie konopi mogą nawet zapobiegać  uwalnianiu białek zapalnych, takich jak chemokiny i cytokiny. 
 • przeciwbólowe – prostaglandyny powodują nadwrażliwość receptorów  nerwowych odpowiedzialnych za odczuwanie bólu. Kannabinoidy skutecznie  temu przeciwdziałają, zmniejszając ich wrażliwość. 
 • rozluźniające mięśnie i naczynia krwionośne – bóle w trakcie miesiączki nasilają się przez skurcze mięśni gładkich wyściełających macicę, a kannabinoidy są powszechnie uznawane za środki rozkurczające. CBD działa na receptory osadzone w tkance mięśniowej, powodując rozluźnienie mięśni. W ten sposób zwiększa się również przepływ krwi, dzięki czemu tkanki stają się bardziej dotlenione, a skurcze mniej bolesne. 

Terapia przeciwbólowa olejem CBD 

Choć samego źródła bólu, czyli prostaglandyn, nie można wyeliminować, to stosując sprawdzoną terapię przeciwbólową, kobiety mają szansę na złagodzenie bolesnych miesiączek i poprawienie ogólnego komfortu swojego życia. Dostępne na rynku oleje CBD to bezpieczna dla zdrowia i w pełni naturalna alternatywa dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które stosowane długotrwale mogą zaburzyć równowagę funkcjonowania całego organizmu.

Polska Marihuana to społeczność miłośników konopi. Razem odkrywamy potencjał, jaki drzemie w tych wyjątkowych roślinach. Razem możemy zmieniać świat na lepsze – bardziej zdrowy, świadomy i ekologiczny.

Zapraszamy nie tylko do zakupów, ale przede wszystkim do dołączenia do społeczności Polska Marihuana PureGold

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Lublin Sklep konopny CBD – Łódź Sklep konopny CBD – . Wrocław Sklep konopny CBD – Rzeszów Sklep konopny CBD – Szczecin Sklep konopny CBD . –  Katowice Sklep konopny CBD – Wadowice Sklep konopny CBD – Warszawa Sklep konopny CBD – Kraków Sklep konopny CBD – Bydgoszcz Sklep konopny CBD – . Gdańsk Sklep konopny CBD – Poznań Sklep konopny CBD – Łazy Sklep konopny CBD –  . Żywiec Sklep konopny CBD –  Sklep konopny CBD Sucha Beskidzka – Sklep konopny CBD Kielce – Sklep konopny CBD Rudnik nad Sanem– Sklep konopny CBD Głogów Małopolski – Sklep Konopny CBD Dynów– Sklep konopny CBD Krosno – Sklep konopny Jarosław – Sklep Konopny Jasło – Sklep konopny Mielec – Sklep konopny CBD Leżajsk– Konopny sklep CBD Lubaczów – Konopny sklep CBD Nowa Dęba – Konopny sklep CBD Ustrzyki Dolne – Kolbuszowa sklep konopny CBD – .Konopny sklep CBD Strzyżów – .Konopny sklep CBD Sędziszów Małopolski – Brzozów sklep konopny CBD

Kupuj w uczciwych cenach i nie daj się oszukać !

 • 219,00 

 • 20,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 119,00 zł.Current price is: 109,00 zł.

 • 219,00 

 • 619,00 

 • 619,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 519,00 zł.Current price is: 419,00 zł.

 • 619,00 

 • 619,00 

 • 219,00 

Kompleksowy przewodnik po sklepie CBD: Wszystko, co musisz wiedzieć o produktach konopnych

Kompleksowy przewodnik po sklepie CBD: Wszystko, co musisz wiedzieć o produktach konopnych

W ostatnich latach, sklep CBD stał się coraz bardziej popularnym miejscem dla osób poszukujących produktów konopnych. W tym artykule, przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, omawiając różne aspekty związane z CBD, takie jak jego działanie, legalność, a także różne formy i zastosowania produktów konopnych. Zapraszamy do lektury!

Hurtownia sklep cbd cbg hhc thc cannabis wysyłka 24h duże małe topy
ww.PolskaMarihuana.pl

Co to jest CBD i dlaczego jest tak popularne?

CBD, czyli kannabidiol, to związek chemiczny pochodzący z roślin konopi, który zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, omawiając podstawowe właściwości CBD oraz przyczyny jego rosnącej popularności.

Kannabidiol (CBD): Co to jest i jak działa?

Kannabidiol CBD to jeden z ponad 100 kannabinoidów występujących w roślinach konopi. W przeciwieństwie do THC, innego znanego kannabinoidu, CBD nie wykazuje właściwości psychoaktywnych, co oznacza, że nie powoduje uczucia „haju” ani innych niepożądanych efektów. Działanie CBD polega na oddziaływaniu z układem endokannabinoidowym (ECS) w organizmie człowieka, który odpowiada za regulację wielu funkcji, takich jak nastrój, sen, apetyt czy układ odpornościowy.

Popularność CBD: Dlaczego produkty konopne są tak popularne?

Rosnąca popularność CBD wynika z wielu korzyści zdrowotnych, jakie przypisuje się temu związkowi. Produkty konopne zawierające CBD są stosowane w celu łagodzenia bólu, redukcji stanów zapalnych, poprawy nastroju, a także jako wsparcie w leczeniu niektórych schorzeń, takich jak padaczka czy choroby neurodegeneracyjne. Warto dodać, że CBD jest również coraz częściej wykorzystywane w kosmetykach, ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające.

Legalność CBD: Czy jest legalne w Polsce?

W Polsce legalność CBD jest uregulowana prawnie. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, produkty konopne zawierające CBD są legalne, pod warunkiem, że pochodzą z konopi przemysłowych (Cannabis sativa L.) i zawartość THC nie przekracza 0,2%. W praktyce oznacza to, że większość produktów CBD dostępnych na polskim rynku, takich jak oleje, kapsułki czy kosmetyki, jest legalna i można je nabyć bez obaw o konsekwencje prawne.

CBD konopny sklep: Twoje centrum dla produktów konopnych

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób interesuje się produktami konopnymi, takimi jak oleje, kapsułki czy kosmetyki zawierające CBD.

Konopny sklep CBD: Co to jest i jakie produkty oferuje?

Sklep konopny CBD to miejsce, w którym można znaleźć szeroką gamę produktów konopi zawierających kannabidiol. W takim sklepie można znaleźć między innymi oleje CBD, kapsułki, pasty, kosmetyki, a nawet produkty spożywcze, takie jak herbaty czy czekolady. Wybór odpowiednich produktów zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na stężenie CBD, sposób ekstrakcji oraz pochodzenie konopi.

Internetowy sklep konopny: Jak bezpiecznie kupować produkty CBD online?

Zakupy w internetowym sklepie konopnym mają wiele zalet, takich jak wygoda, większy wybór produktów czy możliwość porównania cen. Jednakże, warto pamiętać o kilku kwestiach, aby upewnić się, że zakupione produkty CBDbezpieczne i wysokiej jakości:

 • Sprawdź opinie o sklepie oraz produktach – warto poszukać recenzji innych klientów, aby dowiedzieć się, czy sklep jest godny zaufania.
 • Upewnij się, że sklep posiada certyfikaty jakości oraz analizy laboratoryjne dla oferowanych produktów – to ważne, aby mieć pewność co do zawartości CBD i THC oraz pochodzenia konopi.
 • Zwróć uwagę na sposób dostawy – produkty CBD powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz dostarczone w dyskretnym opakowaniu.

Najlepszy sklep CBD: Jak wybrać sklep z najwyższą jakością produktów CBD?

Wybór najlepszego sklepu CBD może być trudny, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z produktami konopnymi. Aby upewnić się, że wybrany sklep oferuje produkty CBD najwyższej jakości, warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Asortyment – najlepszy sklep CBD powinien oferować szeroką gamę produktów, aby każdy klient mógł znaleźć coś dla siebie.
 • Jakość produktów – warto sprawdzić, czy sklep współpracuje z renomowanymi producentami oraz czy oferowane produkty posiadają certyfikaty jakości i analizy laboratoryjne.
 • Obsługa klienta – profesjonalny sklep CBD powinien oferować pomoc i wsparcie w wyborze odpowiednich produktów oraz udzielać informacji na temat ich stosowania.
 • Cena – warto porównać ceny produktów w różnych sklepach, jednak pamiętaj, że najtańsze produkty nie zawsze są najlepszej jakości.

Podsumowując, wybór odpowiedniego sklepu CBD to klucz do zakupu wysokiej jakości produktów konopnych. Warto poświęcić czas na porównanie ofert różnych sklepów oraz sprawdzenie opinii innych klientów, aby dokonać najlepszego wyboru.

Produkty CBD: Przewodnik po różnych formach i zastosowaniach

Na rynku dostępne są różne produkty CBD, które można stosować w celach zdrowotnych, kosmetycznych czy relaksacyjnych. W tym rozdziale omówimy różne formy produktów CBD oraz ich zastosowanie, takie jak zastosowanie olejku CBD, kosmetyki CBD, produkty do waporyzacji oraz kapsułki i pasty CBD.

Olej CBD: Jakie są jego właściwości i jak go używać?

Olej CBD to jedna z najpopularniejszych form produktów CBD. Zawiera kannabidiol, który ma wiele korzystnych właściwości, takich jak działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwlękowe czy przeciwdrgawkowe. Aby używać CBD w formie oleju, należy go przyjmować doustnie, stosować miejscowo na skórę lub dodawać do jedzenia. Dawkowanie zależy od indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych, dlatego warto zacząć od niskiej dawki i stopniowo ją zwiększać, obserwując efekty.

Kosmetyki CBD: Jak wpływają na skórę i jak je stosować?

Kosmetyki CBD to produkty do pielęgnacji skóry, takie jak kremy, balsamy, żele czy olejki, które zawierają kannabidiol. Stosowanie kosmetyków CBD może przynieść wiele korzyści dla skóry, takich jak nawilżenie, regeneracja, łagodzenie podrażnień czy redukcja zmarszczek. Aby stosować olejki CBD w kosmetykach, należy je nakładać na oczyszczoną skórę, delikatnie wmasowując w miejsca wymagające pielęgnacji. Można je stosować zarówno na twarz, jak i na ciało.

Produkty CBD do waporyzacji: Czy są bezpieczne i jak je używać?

Produkty CBD do waporyzacji to e-płyny, które zawierają kannabidiol i są przeznaczone do inhalacji za pomocą specjalnych urządzeń – waporyzatorów. Waporyzacja CBD pozwala na szybkie i efektywne dostarczenie kannabidiolu do organizmu, co może być korzystne w przypadku leczenia niektórych dolegliwości. Aby używać produktów CBD do waporyzacji, należy napełnić waporyzator e-płynem z CBD, a następnie wdychać powstałą parę. Warto pamiętać, że waporyzacja CBD może być mniej bezpieczna niż inne metody stosowania, dlatego przed rozpoczęciem inhalacji warto skonsultować się z lekarzem.

Kapsułki i pasty CBD: Jakie są ich zalety i jak je stosować?

Kapsułki CBD i pasty CBD to produkty, które pozwalają na łatwe i wygodne przyjmowanie kannabidiolu. CBD są łatwe w dawkowaniu, a pasty CBD pozwalają na precyzyjne dostosowanie dawki do indywidualnych potrzeb. Aby stosować kapsułki i pasty CBD, należy je przyjmować doustnie, popijając wodą. Dawkowanie zależy od stężenia CBD w produkcie oraz celów terapeutycznych, dlatego warto zacząć od niskiej dawki i stopniowo ją zwiększać, obserwując efekty.

Bezpieczeństwo i skuteczność produktów CBD

W tej części artykułu omówimy bezpieczeństwo produktów CBD oraz skuteczność CBD w kontekście dowodów naukowych. Przedstawimy również porady dotyczące bezpiecznego stosowania olejków CBD oraz wyboru odpowiedniej dawki.

Bezpieczeństwo produktów CBD: Czy są one bezpieczne do użytku?

Generalnie, bezpieczeństwo produktów CBD jest wysokie, a większość osób może je stosować bez obaw o negatywne skutki uboczne. Jednakże, warto pamiętać, że jakość produktów może się różnić w zależności od producenta. Dlatego ważne jest, aby wybierać olejki CBD bezpieczne i pochodzące od renomowanych marek. Przed rozpoczęciem stosowania CBD warto również skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli przyjmujemy inne leki, które mogą wchodzić w interakcje z kannabidiolem.

Skuteczność CBD: Jakie są dowody naukowe na działanie CBD?

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań naukowych, które potwierdzają skuteczność CBD w leczeniu różnych dolegliwości. Dowody naukowe wskazują na korzystne działanie CBD w przypadku takich problemów zdrowotnych, jak padaczka, lęk, depresja, choroby autoimmunologiczne, choroby neurodegeneracyjne czy bóle przewlekłe. Warto jednak pamiętać, że badania nad CBD są wciąż w toku, a niektóre z nich mają charakter wstępny. Dlatego konieczne są dalsze badania, które pozwolą na pełniejsze zrozumienie mechanizmów działania CBD oraz jego potencjalnych zastosowań terapeutycznych.

Dawkowanie CBD: Jak wybrać odpowiednią dawkę?

Wybór odpowiedniej dawki CBD jest kluczowy dla osiągnięcia optymalnych efektów terapeutycznych. Dawkowanie CBD zależy od wielu czynników, takich jak waga ciała, wiek, płeć, stan zdrowia czy cel terapeutyczny. Aby wybrać odpowiedni olej CBD oraz dawkę, warto zacząć od niskiej dawki (np. 5-10 mg CBD dziennie) i stopniowo ją zwiększać, obserwując efekty. W przypadku niektórych dolegliwości, takich jak lęk czy bezsenność, może być konieczne stosowanie wyższych dawek CBD. Ważne jest jednak, aby zawsze konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania CBD, zwłaszcza jeśli przyjmujemy inne leki.

Marki produktów konopnych: Przegląd najpopularniejszych marek

W tej części artykułu przedstawimy najpopularniejsze marki produktów konopnych dostępne na polskim rynku. Omówimy cechy, które wyróżniają te marki na tle konkurencji oraz szczegółowo przyjrzymy się ich ofercie.

Golden Fox CBD: Przegląd produktów i ich właściwości

Golden Fox CBD to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na polskim rynku produktów konopnych. Firma oferuje szeroką gamę produktów, takich jak oleje CBD, kapsułki, kosmetyki czy produkty do waporyzacji. Właściwości produktów konopnych tej marki wynikają z wysokiej jakości surowców oraz starannego procesu produkcji. Golden Fox CBD stosuje metody ekstrakcji CO2, które pozwalają na zachowanie pełnego spektrum kannabinoidów, terpenów i flawonoidów. Dzięki temu produkty tej marki charakteryzują się wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem stosowania.

Sativa Poland: Co oferuje ta marka i jakie są opinie klientów?

Sativa Poland to kolejna popularna marka produktów konopnych, która zdobyła uznanie wśród polskich klientów. Firma oferuje szeroką gamę produktów, takich jak oleje CBD, kapsułki, kosmetyki, herbaty czy nasiona konopi. W ofercie marki znajdziemy również produkty dla zwierząt. Opinie klientów na temat produktów Sativa Poland są zdecydowanie pozytywne, co potwierdza wysoką jakość oferowanych przez nich produktów. Klienci chwalą przede wszystkim skuteczność, naturalne składniki oraz atrakcyjne ceny produktów tej marki.

Canna Medica: Czy warto wybrać te produkty CBD?

Canna Medica to marka, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości olejków CBD. Firma oferuje produkty o różnych stężeniach CBD, co pozwala na dopasowanie dawki do indywidualnych potrzeb klienta. Czy warto wybrać produkty CBD tej marki? Zdecydowanie tak, ponieważ Canna Medica dba o jakość swoich produktów na każdym etapie produkcji, od uprawy konopi po ekstrakcję i kontrolę jakości. Oleje CBD tej marki są wolne od pestycydów, metali ciężkich oraz innych szkodliwych substancji, co gwarantuje bezpieczeństwo stosowania.

Podsumowując, warto zwrócić uwagę na marki produktów konopnych takie jak Golden Fox CBD, Sativa Poland czy Canna Medica, które oferują wysokiej jakości produkty, cieszące się pozytywnymi opiniami klientów. Wybierając produkty tych marek, możemy być pewni, że korzystamy z bezpiecznych i skutecznych rozwiązań w dziedzinie suplementacji CBD.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po sklepie CBD, omawiając wszystko, co musisz wiedzieć o produktach konopnych. Dowiedzieliśmy się, czym jest CBD, dlaczego jest tak popularne oraz jakie są jego właściwości i zastosowania. Przedstawiliśmy również, jak wybrać sklep CBD oraz jakie produkty konopne są dostępne na rynku. Omówiliśmy również kwestie bezpieczeństwa i skuteczności produktów CBD oraz przedstawiliśmy przegląd najpopularniejszych marek, takich jak Golden Fox CBD, Sativa Poland i Canna Medica.

Teraz, gdy jesteś wyposażony w wiedzę na temat produktów konopnych, możesz świadomie podejmować decyzje dotyczące zakupu i stosowania CBD. Pamiętaj, że kluczową kwestią jest wybór wysokiej jakości produktów oraz dostosowanie dawki do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się korzyściami płynącymi z suplementacji CBD, takimi jak poprawa samopoczucia, wsparcie zdrowia skóry czy łagodzenie objawów różnych dolegliwości.

Kompleksowy przewodnik po sklepie CBD

Polska Marihuana to społeczność miłośników konopi. Razem odkrywamy potencjał, jaki drzemie w tych wyjątkowych roślinach. Razem możemy zmieniać świat na lepsze – bardziej zdrowy, świadomy i ekologiczny.

Zapraszamy nie tylko do zakupów, ale przede wszystkim do dołączenia do społeczności Polska Marihuana PureGold

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Lublin Sklep konopny CBD – Łódź Sklep konopny CBD – . Wrocław Sklep konopny CBD – Rzeszów Sklep konopny CBD – Szczecin Sklep konopny CBD . –  Katowice Sklep konopny CBD – Wadowice Sklep konopny CBD – Warszawa Sklep konopny CBD – Kraków Sklep konopny CBD – Bydgoszcz Sklep konopny CBD – . Gdańsk Sklep konopny CBD – Poznań Sklep konopny CBD – Łazy Sklep konopny CBD –  . Żywiec Sklep konopny CBD –  Sklep konopny CBD Sucha Beskidzka – Sklep konopny CBD Kielce – Sklep konopny CBD Rudnik nad Sanem– Sklep konopny CBD Głogów Małopolski – Sklep Konopny CBD Dynów– Sklep konopny CBD Krosno – Sklep konopny Jarosław – Sklep Konopny Jasło – Sklep konopny Mielec – Sklep konopny CBD Leżajsk– Konopny sklep CBD Lubaczów – Konopny sklep CBD Nowa Dęba – Konopny sklep CBD Ustrzyki Dolne – Kolbuszowa sklep konopny CBD – Konopny sklep CBD Strzyżów – Konopny sklep CBD Sędziszów Małopolski – Brzozów sklep konopny CBD

Kupuj w uczciwych cenach i nie daj się oszukać !

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 519,00 zł.Current price is: 419,00 zł.

 • 219,00 

 • 219,00 

 • 819,00 

 • 1199,00 

 • 1199,00 

 • 1199,00 

Olej CBD: Kompleksowy przewodnik

Olej CBD: Kompleksowy przewodnik po właściwościach i zastosowaniach

Olej CBD zdobywa coraz większą popularność dzięki swoim licznych właściwościom i zastosowaniom. W ostatnich latach naukowcy odkryli wiele korzyści zdrowotnych wynikających ze stosowania tego naturalnego suplementu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest olej CBD, jakie ma właściwości i w jakich sytuacjach może być pomocny.

Olejek olej kannaway puregold cannabis hurtownia sklep cbd cbg cbd
Olejek olej kannaway puregold cannabis hurtownia sklep cbd cbg cbd

Co to jest olej CBD?

CBD, czyli kannabidiol, to jedna z wielu substancji występujących w konopiach. Jest to związek, który nie wywołuje efektów psychoaktywnych, a jednocześnie posiada szerokie spektrum właściwości prozdrowotnych. Olej CBD to produkt pozyskiwany z konopi, który zawiera kannabidiol jako główny składnik.

Olej CBD: Definicja i pochodzenie

Olejek CBD to koncentrat pozyskiwany z konopi, który zawiera kannabidiol. Istnieje kilka rodzajów olejów CBD, które różnią się pochodzeniem i zawartością kannabidiolu. Olej CBD z konopi może być pozyskiwany z kwiatów, nasion lub konopi siewnych. W zależności od metody ekstrakcji i części rośliny, z której pochodzi, olej CBD może zawierać różne stężenia kannabidiolu oraz innych substancji, takich jak terpeny czy flawonoidy.

Olej konopny to szerokie pojęcie, które może obejmować różne rodzaje olejów pozyskiwanych z konopi. Olejek konopny CBD to olej zawierający kannabidiol, natomiast olej z konopi może być również pozyskiwany z nasion konopi i nie zawierać CBD. Oleje konopne mogą być stosowane jako suplementy diety, w pielęgnacji skóry czy jako dodatek do potraw.

Jak powstaje olej CBD?

Proces produkcji oleju CBD zaczyna się od uprawy konopi, które są źródłem kannabidiolu. Następnie, z roślin pozyskuje się ekstrakt, który zawiera CBD oraz inne substancje. Ekstrakcja może odbywać się za pomocą różnych metod, takich jak ekstrakcja CO2, alkoholem czy olejem. Po uzyskaniu ekstraktu, następuje proces oczyszczania i filtrowania, który ma na celu usunięcie niepożądanych substancji oraz uzyskanie odpowiedniego stężenia CBD. W efekcie powstaje olejek CBD, który może być stosowany jako suplement diety czy w kosmetykach.

Różnice między olejem CBD a olejkiem konopnym

Olej CBD i olejek konopny różnią się przede wszystkim zawartością kannabidiolu. Olej CBD zawiera CBD jako główny składnik, natomiast olejek konopny może być pozyskiwany z nasion konopi i nie zawierać kannabidiolu. Kannabidiol (CBD) to substancja o szerokim spektrum właściwości prozdrowotnych, takich jak działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne czy przeciwlękowe. Olejek konopny, który nie zawiera CBD, może być stosowany jako źródło kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów, ale nie będzie miał takiego wpływu na organizm, jak olej CBD.

Właściwości i korzyści zdrowotne oleju CBD

Olejek CBD właściwości zdrowotne są szeroko badane i doceniane przez naukowców oraz konsumentów. Właściwości olejku z CBD obejmują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwlękowe, a także wpływ na jakość snu i stres. W niniejszym artykule omówimy olej CBD właściwości zdrowotne oraz terapeutyczne, a także jego zastosowanie w menopauzie i nadciśnieniu.

Właściwości terapeutyczne oleju CBD

Olej CBD zastosowanie terapeutyczne obejmuje szeroki wachlarz możliwości. Zastosowania oleju CBD obejmują między innymi łagodzenie bólu, redukcję stanów zapalnych, pomoc w leczeniu lęku i depresji, a także wspomaganie terapii padaczki. Stosować olej CBD można zarówno doustnie, jak i miejscowo, w zależności od potrzeb i celów terapeutycznych. Wpływ oleju CBD na organizm jest zróżnicowany i zależy od dawki, formy podania oraz indywidualnych cech organizmu.

Olej CBD jako przeciwutleniacz

Olej CBD działanie przeciwutleniające jest jednym z ważnych aspektów jego wpływu na zdrowie. CBD przeciwutleniający wpływ wynika z obecności kannabidiolu, który neutralizuje wolne rodniki i chroni komórki przed uszkodzeniami. Dzięki temu, olej CBD może wspomagać organizm w walce z oznakami starzenia, chorobami serca, nowotworami oraz innymi schorzeniami związanymi z procesami oksydacyjnymi.

Wpływ oleju CBD na jakość snu i stres

Jakość snu oraz poziom stresu mają ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Wpływ na sen oraz wpływ na stres oleju CBD wynika z jego działania na układ endokannabinoidowy, który reguluje wiele funkcji organizmu, takich jak nastrój, sen, apetyt czy układ odpornościowy. Stosowanie oleju CBD może pomóc w poprawie jakości snu, redukcji stresu oraz łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami snu i lękowymi.

Zastosowanie oleju CBD w menopauzie i nadciśnieniu

CBD menopauzę może wspomagać poprzez łagodzenie objawów takich jak uderzenia gorąca, zmiany nastroju czy bezsenność. Dzięki swoim właściwościom przeciwlękowym i wpływowi na układ hormonalny, olej CBD może być pomocny dla kobiet przechodzących przez okres menopauzy. CBD nadciśnienie może również wpływać korzystnie, gdyż badania wykazują, że kannabidiol może obniżać ciśnienie krwi oraz wpływać na relaksację naczyń krwionośnych. Stosowanie oleju CBD w przypadku nadciśnienia powinno być jednak skonsultowane z lekarzem, aby dostosować dawkowanie i uniknąć ewentualnych interakcji z innymi lekami.

Bezpieczeństwo i skutki uboczne stosowania oleju CBD

Bezpieczeństwo stosowania oleju CBD jest kluczowe dla osób, które chcą korzystać z jego właściwości terapeutycznych. Chociaż olej konopny CBD bezpieczeństwo jest wysokie, mogą wystąpić pewne skutki uboczne. Wśród cbd skutki uboczne można wymienić senność, biegunkę, zmiany apetytu czy suchość w ustach. Warto jednak zaznaczyć, że olejki CBD bezpieczne są dla większości osób, a ewentualne skutki uboczne są zazwyczaj łagodne i przemijające.

Przeciwwskazania do stosowania olejku CBD

Chociaż olej CBD jest bezpieczny dla większości osób, istnieją pewne przeciwwskazania do stosowania olejku CBD. Należy zachować ostrożność, jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią, masz choroby wątroby lub nerek, bierzesz leki przeciwpadaczkowe lub leki rozrzedzające krew. W takich przypadkach, przed rozpoczęciem stosowania przeciwwskazania olejku CBD, warto skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko i ewentualnie dostosuje dawkowanie.

CBD i interakcje z innymi substancjami

Można CBD łączyć z innymi substancjami, jednak warto pamiętać o potencjalnych interakcjach. CBD może wpływać na metabolizm niektórych leków, co może prowadzić do zmiany ich stężenia we krwi. Przykładem takiej interakcji jest łączenie CBD z lekami przeciwpadaczkowymi, które mogą wymagać dostosowania dawki. Z tego powodu, przed rozpoczęciem stosowania CBD w połączeniu z innymi lekami, warto skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko interakcji i ewentualnie dostosuje dawkowanie.

Olej CBD w suplementacji i pielęgnacji

Olej CBD suplementacja oraz suplementacja konopna zyskują coraz większą popularność ze względu na swoje liczne korzyści zdrowotne. Suplementy CBD mogą być stosowane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, np. w pielęgnacji skóry. Warto zwrócić uwagę na różnice między CBD i CBDA, które są dwoma głównymi kannabinoidami występującymi w oleju konopnym. W dalszej części omówimy zastosowanie suplementacji olejkiem CBD w diecie oraz w pielęgnacji skóry.

Stosowanie oleju CBD jako suplementu diety

Aby spożywać olej CBD, należy go przyjmować doustnie, zwykle pod językiem, co pozwala na szybkie wchłanianie kannabinoidów. Dawkowanie zależy od indywidualnych potrzeb i celów suplementacji. Ważne jest, aby zacząć od niskiej dawki i stopniowo ją zwiększać, obserwując reakcję organizmu. Stosowanie produktów zawierających CBD może przynieść korzyści takie jak poprawa samopoczucia, redukcja stresu czy wsparcie układu immunologicznego.

Zastosowanie oleju CBD w pielęgnacji skóry

Olej CBD roślinnymi właściwościami może być stosowany w pielęgnacji skóry, dzięki swoim przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i nawilżającym właściwościom. Może być stosowany zarówno w czystej formie, jak i jako składnik produktów olejków do pielęgnacji skóry, takich jak kremy, balsamy czy olejki. Olej CBD może pomóc w walce z trądzikiem, łuszczycą, egzemą czy innymi problemami skórnymi.

Olej CBD dla zwierząt

CBD dla zwierząt może być stosowane w celu poprawy ich samopoczucia, redukcji stresu czy wsparcia układu immunologicznego. Warto jednak pamiętać, że dawkowanie CBD dla zwierząt różni się od dawkowania dla ludzi i należy dostosować je do wagi oraz potrzeb zwierzęcia. Przed podaniem CBD zwierzęciu warto skonsultować się z weterynarzem, który oceni ryzyko i ewentualnie dostosuje dawkowanie. Potencjalne skutki uboczne stosowania oleju CBD u zwierząt są podobne do tych u ludzi, jednak zazwyczaj są łagodne i przemijające.

Jak wybrać wysokiej jakości olej CBD?

Wybór oleju CBD najlepszej jakości jest kluczowy dla uzyskania optymalnych korzyści zdrowotnych. Wysokiej jakości olej CBD powinien być naturalny, certyfikowany oraz pochodzić od renomowanego producenta. W tym rozdziale omówimy, jakie cechy powinien posiadać olej CBD wysokiej jakości oraz jakie kryteria warto wziąć pod uwagę podczas zakupu.

Certyfikacja i jakość oleju CBD

Certyfikacja oleju CBD jest jednym z kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru produktu. Certyfikowany olej CBD oznacza, że został on poddany rygorystycznym testom jakości oraz spełnia określone standardy. Proces certyfikacji obejmuje analizę zawartości kannabinoidów, kontrolę poziomu THC oraz badanie obecności pestycydów, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń. Dzięki temu, jakość oleju CBD jest gwarantowana, a ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych minimalizowane.

Różnice między olejami CBD: pełne spektrum, szerokie spektrum i izolat

Warto zwrócić uwagę na różnice między olejami CBD, które można podzielić na trzy główne kategorie: pełne spektrum, szerokie spektrum i izolat. Olej CBD full spectrum, czyli olej o pełnym spektrum, zawiera wszystkie kannabinoidy, terpeny i flawonoidy występujące w roślinie konopi, co może przyczynić się do tzw. efektu synergii, czyli wzajemnego wzmacniania działania poszczególnych składników. Oleje CBD szerokiego spektrum również zawierają wiele kannabinoidów, ale są pozbawione THC. Natomiast izolaty to produkty zawierające wyłącznie CBD, bez innych kannabinoidów czy terpenów.

Gdzie kupić olej CBD: sklepy i producenci

Decydując się na zakup oleju CBD, warto wybrać renomowanego olej CBD producenta oraz sprawdzić dostępność olej CBD sklep internetowy lub stacjonarny. Dobrym źródłem informacji o jakości olejków są opinie innych użytkowników oraz rekomendacje specjalistów. Przy wyborze produktów zawierających CBD warto zwrócić uwagę na sposób pozyskiwania oleju, metody ekstrakcji oraz pochodzenie surowca. Warto również porównać cena oleju CBD w różnych sklepach, aby znaleźć produkt o najlepszym stosunku jakości do ceny. Pamiętaj, że olej CBD cena może różnić się w zależności od stężenia CBD, metody ekstrakcji oraz innych czynników.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po właściwościach i zastosowaniach oleju CBD. Omówiliśmy jego pochodzenie, proces produkcji oraz różnice między olejem CBD a olejkiem konopnym. Następnie przedstawiliśmy właściwości terapeutyczne oleju CBD, takie jak działanie przeciwutleniające, wpływ na jakość snu, stres, menopauzę oraz nadciśnienie. Poruszyliśmy również kwestie bezpieczeństwa i skutków ubocznych stosowania oleju CBD, w tym przeciwwskazania i interakcje z innymi substancjami.

W dalszej części artykułu skupiliśmy się na zastosowaniu oleju CBD w suplementacji i pielęgnacji, omawiając jego stosowanie jako suplement diety, w pielęgnacji skóry oraz dla zwierząt. Na koniec przedstawiliśmy wskazówki dotyczące wyboru wysokiej jakości oleju CBD, takie jak certyfikacja, różnice między olejami pełnego spektrum, szerokiego spektrum i izolatami oraz gdzie kupić olej CBD od renomowanych producentów.

Podsumowując, olej CBD to naturalny i wszechstronny produkt, który może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Ważne jest jednak, aby wybrać olej CBD wysokiej jakości oraz stosować go zgodnie z zaleceniami specjalistów, aby uzyskać optymalne efekty terapeutyczne.

Olej CBD: Kompleksowy przewodnik

Polska Marihuana to społeczność miłośników konopi. Razem odkrywamy potencjał, jaki drzemie w tych wyjątkowych roślinach. Razem możemy zmieniać świat na lepsze – bardziej zdrowy, świadomy i ekologiczny.

Zapraszamy nie tylko do zakupów, ale przede wszystkim do dołączenia do społeczności Polska Marihuana PureGold

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Lublin Sklep konopny CBD – Łódź Sklep konopny CBD – . Wrocław Sklep konopny CBD – Rzeszów Sklep konopny CBD – Szczecin Sklep konopny CBD . –  Katowice Sklep konopny CBD – Wadowice Sklep konopny CBD – Warszawa Sklep konopny CBD – Kraków Sklep konopny CBD – Bydgoszcz Sklep konopny CBD – . Gdańsk Sklep konopny CBD – Poznań Sklep konopny CBD – Łazy Sklep konopny CBD –  . Żywiec Sklep konopny CBD –  Sklep konopny CBD Sucha Beskidzka – Sklep konopny CBD Kielce – Sklep konopny CBD Rudnik nad Sanem– Sklep konopny CBD Głogów Małopolski – Sklep Konopny CBD Dynów– Sklep konopny CBD Krosno – Sklep konopny Jarosław – Sklep Konopny Jasło – Sklep konopny Mielec – Sklep konopny CBD Leżajsk– Konopny sklep CBD Lubaczów – Konopny sklep CBD Nowa Dęba – Konopny sklep CBD Ustrzyki Dolne – Kolbuszowa sklep konopny CBD – Konopny sklep CBD Strzyżów – Konopny sklep CBD Sędziszów Małopolski – Brzozów sklep konopny CBD

Kupuj w uczciwych cenach i nie daj się oszukać !

 • 219,00 

 • 219,00 

 • 819,00 

 • 619,00 

 • 619,00 

 • 219,00 

 • 1199,00 

 • 1199,00 

 • 1199,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 519,00 zł.Current price is: 419,00 zł.

 • 619,00 

 • 619,00 

Czym się różni joint od blunt’a i spliff’a? 

Czym się różni joint od blunt’a i spliff’a? 

Jeśli interesujesz się paleniem medycznej marihuany, na pewno słyszałeś już o jointach, bluntach, spliffach, lolkach i tym podobnych. Choć wydaje się, że te określenia są ze sobą bardzo podobne, to w rzeczywistości oznaczają one trzy zupełnie różne sposoby palenia zioła.

Joint, blunt i spliff to trzy różne sposoby palenia medycznej marihuany. Joint to czysta medyczna marihuana zawinięta w cienkie bibułki z ustnikiem, blunt to grube skręty z medyczną marihuaną zawinięte w liście konopi lub tytoniu, a spliff to mieszanka medycznej marihuany z tytoniem która jest również zawinięta w cienkie bibułki z ustnikiem. 

Jeśli jesteś palaczem i szukasz legalnego sposobu na skorzystanie z dobroczynnych właściwości konopi, warto zainteresować się jointami z suszem CBD, CBG czy medyczną marihuaną. Skręty (lub pre-rollsy) CBD czy CBG zawierąją susz konopny, który ma śladowe ilości THC (>0,3%), czyli substancji, odpowiedzialnej za potencjalne „odurzenie”. Skręty z medyczną marihuaną zawierają właśnie wyższą ilość THC. Susz CBD, CBG oraz medyczna marihuana są coraz bardziej popularne ze względu na swoje dobroczynne właściwości na zdrowie, między innymi przeciwbólowe i przeciwzapalne. Choć my oczywiście bardziej proponujemy waporyzować susz konopny, gdyż przy użyciu dobrego waporyzatora inhalujemy zero procent dymu a samą żywicę konopną w postaci pary, palenie jointów z suszem CBD, CBG czy THC to idealna opcja dla osób, które lubią palić i chcą skorzystać z leczniczych właściwości konopi.

Co to jest joint? 

Joint składa się z czystej medycznej marihuany, a więc mówiąc o paleniu tego suszu, powinno się stosować to właśnie określenie. Jeśli słyszysz, że ktoś pali jointa, to raczej oznacza, że w jego skręcie nie znajdują się żadne domieszki. Może to być czysty joint z medycznej marihuany (z THC), czy też joint z suszu CBD czy CBG. Jego cechą charakterystyczną jest też fakt, że wysuszone i rozdrobnione liście konopi zawija się w cienkie bibułki. 

Co to jest spliff? 

Spliff to mieszanka medycznej marihuany z tytoniem. Według nas, zmieszanie tytoniu z medyczną marihuaną zmniejszy jej potencjał leczniczy. Przez to, że jest w tej mieszance właśnie tytoń, dym z niej posiada o wiele więcej szkodliwych substancji wynikających z jego palenia. Zauważono, że po takie skręty sięga się częściej w krajach, w których palenie medycznej marihuany nie jest legalne. Podobnie jak w przypadku jointa, spliffa kręci się z bibułki z tipem lub z filtrem z węglem aktywnym. Warto jednak pamiętać, że tytoń jest bardzo szkodliwy dla zdrowia, a dodatkowo może spowodować gorsze odczucie działania medycznej marihuany.

Co to jest blant?

A co z blantem? To popularne określenie stosuje się jako zamiennik słowa „joint”, ale tylko częściowo słusznie. W blancie również znaleźć można czystą medyczną marihuanę, bez żadnych domieszek lub mała domieszką tytoniu (z bibułki), lecz różnicą są grubsze i często większe bibułki. Z tego powodu blanty łatwo można rozpoznać nawet ze znacznej odległości — są to nietypowo grube papierosy, mogą nawet swymi rozmiarami przypominać cygara.

Jak zrobić blanta? 

Wielbiciele blantów korzystają z bibułek tytoniowych lub konopnych, wykonywanych z liści tych roślin. Warto przy tym wiedzieć, że smak skrętów z bibułek zwykłych i tych zawijanych w liście znacznie się różni, co są w stanie poznać nie tylko koneserzy, ale nawet osoby absolutnie początkujące. Na pewno więc warto spróbować różnych wariantów, by znaleźć opcję, która będzie najlepiej odpowiadać preferencjom palacza.

Joint vs blunt vs spliff 

Różnice między blantem a jointem a spliff’em są następujące: 

 • Joint to czysta medyczna marihuana, bez dodatku tytoniu, zawinięta w bibułki z tipem lub filtrem z węglem aktywnym. Jest to najczęściej spotykana forma skręta z medyczną marihuaną. 
 • Spliff to mieszanka medycznej marihuany z tytoniem, zawinięta w bibułki z tipem lub filtrem z węglem aktywnym. 
 • Blant to skręt z medyczną marihuaną zawinięty w grubsze i raczej większe bibułki, najczęściej z liści konopi lub tytoniu. Blanty są zatem większe i grubsze od jointów czy spliff’ów. 

Historia palenia cannabis

Historia palenia marihuany jest bardzo bogata i różnorodna. Roślina ta była znana i uprawiana już w starożytności, a jej zastosowania lecznicze i użytkowe są znane od tysięcy lat. Palenie marihuany w formie jointów zaczęło się popularyzować prawdopodobnie w Meksyku w latach 20. XX wieku i szybko stało się popularne w Stanach Zjednoczonych. Od tamtego czasu jointy zyskały na popularności na całym świecie i stały się symbolem kultury kontrkultury i muzyki.

Dzięki temu olejowi będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych.

Produkt nie zawiera THC.

Lublin Sklep konopny CBD – Łódź Sklep konopny CBD – . Wrocław Sklep konopny CBD – Rzeszów Sklep konopny CBD – Szczecin Sklep konopny CBD . –  Katowice Sklep konopny CBD – Wadowice Sklep konopny CBD – Warszawa Sklep konopny CBD – Kraków Sklep konopny CBD – Bydgoszcz Sklep konopny CBD – . Gdańsk Sklep konopny CBD – Poznań Sklep konopny CBD – Łazy Sklep konopny CBD –  . Żywiec Sklep konopny CBD –  Sklep konopny CBD Sucha Beskidzka – Sklep konopny CBD Kielce – Sklep konopny CBD Rudnik nad Sanem– Sklep konopny CBD Głogów Małopolski – Sklep Konopny CBD Dynów– Sklep konopny CBD Krosno – Sklep konopny Jarosław – Sklep Konopny Jasło – Sklep konopny Mielec – Sklep konopny CBD Leżajsk– Konopny sklep CBD Lubaczów – Konopny sklep CBD Nowa Dęba – Konopny sklep CBD Ustrzyki Dolne – . Kolbuszowa sklep konopny CBD – Konopny sklep CBD Strzyżów. – Konopny sklep CBD Sędziszów Małopolski – Brzozów sklep konopny CBD

Dzięki temu olejowi będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych.

Wapowanie VAPE waporyzator CBD

Wapowanie VAPE waporyzator CBD na czym polega ?

Wapowanie to jedna z najzdrowszych metod przyjmowania konopi siewnych. Polega na podgrzaniu suszu roślinnego do odpowiedniej temperatury. Możemy wapując susz konopny CBD, zioła różnego rodzaju takie jak: mięta, melisa, tymianek, lawenda albo liquidy CBD. Taka forma jest najbardziej rekomendowana, ponieważ podczas wapowania nie wdychamy produktów spalania. Para, która się wydziela to substancję czynne, które są wydzielane przez zioła pod wpływem określonej temperatury. Zamiast palenia, inhalujemy się oparami, które zawierają substancje aktywne. Jeśli chodzi o susz konopny CBD to między innymi takie substancje jak kannabinoidy, terpeny, czy flawonoidy.

WAPORYZATOR Kannaway Vape Style

Wapowanie, a temperatura?

Podczas wapowania temperatura odgrywa bardzo ważną rolę. Za duża może doprowadzić do spalenia ziół, a za mała nie da odpowiedniego efektu. Najlepiej ustawiać ją między 180-220 stopni Celsjusza.

Warto dodać iż smak i aromat pary słabnie wraz ze wzrostem temperatury jednak przy większej temperaturze para będzie intensywniejsza.

Zaleca się eksperymentowanie z temperaturą. Każdy z nas preferuję inne doznania i powinien znaleźć tę temperaturę, która pozwala mu je osiągnąć.

Jakie są zalety wapowania ?

1. Walory zdrowotne

Wapowanie to lepsza alternatywa palenia, także pierwszą i najważniejszą jej zaletą będą walory zdrowotne. Wapowanie nie ma negatywnego wpływu na nasze płuca, czy oskrzela. Wapując nie podrażniamy układu oddechowego.

2. Zapach

Kolejnym plusem wapowania jest zapach, a raczej jego brak. Nie musimy się martwić, że nasze ubrania, czy włosy będą śmierdzieć dymem. Dlatego możemy swobodnie wapować dowolne susze roślinne, nie produkując nieprzyjemnych zapachów, które mogłyby przeszkadzać innym.

3. Wygoda i dyskrecja

Podczas sesji wapowania para uwalnia zapach, który jest prawie niewyczuwalny. A co za tym idzie jesteśmy bardziej DYSKRETNI. Po chwili para zanika, a zapach razem z nią. Dodatkowo w sprzedaży możemy znaleźć waporyzatory bardzo małe, przenośne albo w kształcie papierosów.

4. Oszczędność 

Kolejnym pozytywnym aspektem wapowania jest OSZCZĘDNOŚĆ, gdyż dobry waporyzator powinien starczyć na kilka lat. Wystarczy czyścić go po każdym użytkowaniu. Oszczędzamy zarówno na sprzęcie, jak i na suszu. Do jednej sesji wystarczy naprawdę mała ilość ziół.

Wapowanie VAPE waporyzator CBD

5. Lepszy efekt

Inhalacja poprzez wapowanie dostarcza więcej kannabinoidów, flawonoidów, terpenów oraz innych związków organicznych do organizmu od zwykłego palenia. Dzięki wapowaniu suszu roślinnego, w tym suszu konopnego CBD możemy wydobyć aż do 95% korzystnych dla naszego zdrowia substancji czynnych, gdzie przy paleniu dochodzi maksymalnie do 25%.

6. Komfort

Na rynku mamy do wyboru wiele rodzajów waporyzatorów, które są przenośne i można je wszędzie zabrać. Są niewielkich rozmiarów, lekkie, poręczne, łatwe i ciche w obsłudze. Wystarczy zmielić dowolny susz roślinny, uzupełnić komorę waporyzatora, zabrać ze sobą w drogę i cieszyć się walorami, jakie daje nam natura.

7. Różnorodność

Wapowanie możemy wiele różnych suszy roślinnych, w tym susz konopny CBD. Nie musimy ograniczać się do jednego smaku lub rośliny. Rośliny mają bardzo dużo właściwości zdrowotnych dla naszego organizmu, dlatego dzięki wapowaniu możemy korzystać z dóbr natury w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu możemy się momentalnie odstresować, uspokoić, pozbyć się bólu czy szybciej usnąć nie męcząc się z popularną wśród ludzi bezsennością.

Dzięki temu olejowi będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych.

Produkt nie zawiera THC.

Lublin Sklep konopny CBD – Łódź Sklep konopny CBD – . Wrocław Sklep konopny CBD – Rzeszów Sklep konopny CBD – Szczecin Sklep konopny CBD . –  Katowice Sklep konopny CBD – Wadowice Sklep konopny CBD – Warszawa Sklep konopny CBD – Kraków Sklep konopny CBD – Bydgoszcz Sklep konopny CBD – . Gdańsk Sklep konopny CBD – Poznań Sklep konopny CBD – Łazy Sklep konopny CBD –  . Żywiec Sklep konopny CBD –  Sklep konopny CBD Sucha Beskidzka – Sklep konopny CBD Kielce – Sklep konopny CBD Rudnik nad Sanem– Sklep konopny CBD Głogów Małopolski – Sklep Konopny CBD Dynów– Sklep konopny CBD Krosno – Sklep konopny Jarosław – Sklep Konopny Jasło – Sklep konopny Mielec – Sklep konopny CBD Leżajsk– Konopny sklep CBD Lubaczów – Konopny sklep CBD Nowa Dęba – Konopny sklep CBD Ustrzyki Dolne – . Kolbuszowa sklep konopny CBD – Konopny sklep CBD Strzyżów. – Konopny sklep CBD Sędziszów Małopolski – Brzozów sklep konopny CBD

Dzięki temu olejowi będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych.

 • 2799,00 

 • 319,00 

 • 319,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 139,00 zł.Current price is: 119,00 zł.

 • 219,00 

 • 1199,00 

 • 219,00 

 • Produkt w promocji
  Original price was: 519,00 zł.Current price is: 419,00 zł.