Bezpieczeństwo i Przyszłość Naszej Ojczyzny na Stawce

Drodzy Rodacy,

Referendum w Polsce 2023 – Nadchodzi decydująca chwila, w której nasza Ojczyzna stoi w obliczu ważnego wyboru. Przed nami referendum, które dotyczy przyjęcia tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. To nie jest czas na dyplomację, to czas na jasność i odpowiedzialność wobec naszej przyszłości.

Bezpieczeństwo Naszych Dzieci i Rodzin

W innych częściach Europy już teraz doświadczamy konsekwencji źle przemyślanych decyzji w kwestii imigracji. Gwałty, napady, przestępstwa – to nie są jedynie słowa, to są fakty, które nie mogą zostać zbagatelizowane. Nasze dzieci, nasze rodziny, nasze społeczeństwo zasługują na ochronę przed takimi zagrożeniami.

Strach Przed Własnymi Placami Zabaw

Wiele krajów Europy Zachodniej, które nie przyjrzały się wystarczająco dokładnie konsekwencjom, teraz płaci za swoje błędy. Wzrost przestępczości, gwałty dzieci mężczyzn i kobiet, nożownicy na placach zabaw, zamachy bombowe – czy to jest to, co chcemy, aby stało się naszą Polską?

Ochrona Naszej Tożsamości i Kultury

Jesteśmy dumnymi Polakami, z głębokimi korzeniami i unikalną kulturą. Przyjmując imigrantów z różnych części świata, musimy zastanowić się nad tym, jak to wpłynie na naszą tożsamość narodową. Czy chcemy, aby nasza kultura była zacierana i wymazywana? Czy jesteśmy gotowi poświęcić nasze dziedzictwo?

Ekonomiczne Implikacje

Przyjęcie dużego odsetka imigrantów może generować obciążenie dla systemu socjalnego oraz gospodarki. Konieczność dostarczania pomocy humanitarnej, opieki zdrowotnej i edukacji może wymagać znacznych nakładów finansowych, a za to zapłacimy my wszyscy podatnicy z naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Nieprawidłowe zarządzanie tym aspektem może zniekształcić równowagę ekonomiczną kraju i doprowadzić do załamania się systemu socjalnego i gospodarczego, a nawet patrząc na Frację doprowadzić kraj na skraj upadku cywilizacyjnego.

Wniosek

Patrząc na doświadczenia innych krajów w tym Francji odpowiedź na te pytania jest jednoznaczna 4x NIE

Pamiętajmy, że nasze decyzje dotyczące referendum mają wpływ na przyszłość naszego kraju. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć ryzyko związane z każdą opcją, i podjąć mądrą decyzję, która służy najlepszemu interesowi Polski i jej obywateli.

Razem budujemy naszą przyszłość.

Z poważaniem,

Redakcja POLSKA Marihuana