Ylu tu e – Instrukcja obsługi Urządzenie do mikroprądowego liftingu twarzy GESKE 6w1

Ylu tu e – Instrukcja obsługi Urządzenie do mikroprądowego liftingu twarzy GESKE 6w1

MicroCurrent Face-Lift Pen | 6 in 1 Skin Scan & Personal

Routine Guide
Ultra-Gentle Contouring

& Firming Spheres
SmartSonic

Pulsation Technology
Anti-Aging

Massage Technology
MicroCurrent

Face-Lift Technology
Low-Voltage

Current

Ylu tu Instrukcja obsługi

Dobrze wiedzieć

W s k a z ó w k a 0 1

Przed włączeniem funkcji MicroCurrent
Face-Lift Technology upewnij się, że
urządzenie jest suche.


W s k a z ó w k a 0 2


Zalecamy używanie naszego specjalnie
opracowanego nawilżającego żelu do
zabiegów wykorzystujących mikroprądy
dla lepszych efektów. Podczas każdej sesji
liftingu konieczne jest stosowanie żelu do
zabiegów z użyciem mikroprądów GESKE.


W s k a z ó w k a 0 3

Po każdym użyciu wyczyść urządzenie
środkiem do czyszczenia urządzeń GESKE.

Opanuj pierwsze kroki


Zwalcz pierwsze oznaki starzenia wokół oczu i ust za pomocą MicroCurrent FaceLift Pen | 6 in 1 w stylu Hello Kitty

Pełny lifting twarzy


P r z y g o t o w a n i e

Zacznij od czystej twarzy i nałóż nasz specjalnie opracowany
nawilżający żel do zabiegów wykorzystujących mikroprądy.


Włącz funkcję SmartSonic Pulsation i MicroCurrent Face Lift,
przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wybierz
poziom intensywności za pomocą przycisków plus i minus.


L i f t i n g


Umieść ultradelikatne kulki modelująco-ujędrniające pod
oczami, obok nosa. Przesuwaj urządzenie wokół oczu, linii
uśmiechu i linii szczęki, powtarzając każdy ruch kilka razy po
obu stronach twarzy.


Z a k o ń c z e n i e


Wyłącz urządzenie przytrzymując przycisk zasilania przez 2
sekundy i opłucz urządzenie wodą w celu jego oczyszczenia.
Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do
czyszczenia urządzeń GESKE.

  • 219,00 

  • 219,00 

  • 219,00 

  • 219,00 

Lifting z myślą o młodzieńczych dłoniach


P r z y g o t o w a n i e


Umyj ręce łagodnym mydłem i osusz je. Nałóż na grzbiet dłoni
nasz nawilżający żel do zabiegów wykorzystujących
mikroprądy.


Włącz SmartSonic Pulsation i MicroCurrent Face Lift,
przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wybierz
poziom intensywności za pomocą przycisków plus i minus.


L i f t i n g


Umieść kulki Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres pod paznokciem małego palca. Przesuwaj urządzenie trzykrotnie w dół każdego palca, aż dotrzesz do nadgarstka. Następnie przesuwaj urządzenie, wykonując małe kółka i pokrywając wszystkie obszary grzbietu dłoni.


Z a k o ń c z e n i e


Wyłącz urządzenie przytrzymując przycisk zasilania przez 2
sekundy i opłucz urządzenie wodą w celu jego oczyszczenia.


Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do
czyszczenia urządzeń GESKE.


WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM.


Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje używania.


GESKE – Twój produkt w skrócie


Twój produkt to wielofunkcyjne urządzenie MicroCurrent. Można go bezpiecznie stosować do 3 razy
w tygodniu, ale nie częściej niż raz dziennie. Nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie
dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.


Przeznaczenie GESKE


Nasze urządzenia Geske MicroCurrent Face-Lift Pen i Hello Kitty MicroCurrent Face-Lift Pen są
przeznaczone do stymulacji skóry szyi i twarzy jako rozwiązanie kosmetyczne dostępne bez recepty.


UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA GESKE


Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać w całości niniejsze Informacje dotyczące
bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi produktu. Należy zachować kopie obydwu tych dokumentów,
ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz wymogów
technicznych i prawnych. Urządzenie jest produktem do pielęgnacji skóry dla osób dorosłych, a nie
wyrobem medycznym czy produktem o właściwościach medycznych bądź innych właściwościach
leczniczych. Korzystając z urządzenia, należy zawsze przestrzegać spersonalizowanych zaleceń
dotyczących stosowania zawartych w aplikacji GESKE Beauty.


Dane techniczne GESKE


Materiały: ABS, silikon, stop cynku | Temperatura przechowywania: -5 – +60°C/23-140°F | Bateria:
Li-Ion 3,7 V | Pojemność baterii: 220 mAh | Maksymalny prąd ładowania: 220 mA | Napięcie
ładowania: 5 V | Czas ładowania: ok. 2.5 godziny | Czas działania różni się w zależności od
aktywowanych technologii i intensywności. | Interfejs: USB | Programy: Wibracje: 3 poziomy
prędkości, mikroprądy: 3 poziomów natężenia

Ylu tu Instrukcja obsługi


Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:


Jeśli masz wszczepiony wyrób medyczny lub inne urządzenie elektroniczne, takie jak rozrusznik
serca, po zabiegu laserowym lub peelingu chemicznym oraz po chirurgii plastycznej twarzy.
W następujących przypadkach konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia, czy produkt
jest odpowiedni do stosowania: W przypadku choroby serca i ciąży.

Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało ustalone.


Dalsze informacje dotyczące stosowania:

Przed zastosowaniem funkcji Microcurrent Face-Lift Technology produkt musi całkowicie wyschnąć.Należy stosować funkcję Microcurrent Face-Lift Technology wyłącznie w połączeniu z nawilżającym żelem mikroprądowym GESKE. Nie należy używać funkcji mikroprądów na klatce piersiowej, wokół oczu, środkowej części szyi, w okolicy narządów płciowych/pachwin, na zaczerwienionej i objętej stanem zapalnym skórze, na znamionach i powiększonych naczyniach krwionośnych. Nie są znane długoterminowe skutki działania mikroprądów. W wyniku stymulacji nerwu wzrokowego podczas użytkowania można dostrzec migające światło. Jeśli stan ten będzie się utrzymywał, gdy produkt nie
będzie używany, należy zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania może wystąpić lekkie uczucie mrowienia. Zmniejsz poziom natężenia mikroprądów, aby zmniejszyć lub wyeliminować uczucie mrowienia. Elektroniczne urządzenia monitorujące mogą nie działać prawidłowo, gdy urządzenie jest używane. Nigdy nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdów lubobsługiwania ciężkich maszyn.

Nie wkładać żadnych ostrych przedmiotów do otworów produktu.

Produktu można używać wyłącznie w połączeniu z bezpiecznym adapterem niskiego napięcia
(SELV). Do ładowania urządzenia zalecamy stosowanie standardowych zasilaczy IEC60335. Nie
stosować produktu na podrażnioną lub uszkodzoną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju
urazach), w przypadku infekcji bakteryjnych lub wirusowych skóry (zarówno w miejscu stosowania,
jak i poza nim). Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie
choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem. Nie należy używać
produktu jeżeli jest 1) nadmiernie rozgrzany, 2) uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3)
odbarwiony. Jeżeli podczas stosowania wystąpił ból i (lub) dyskomfort, należy zaprzestać
stosowania produktu i zasięgnąć porady lekarza. Skóra wokół oczu jest bardzo wrażliwa: należy
zachować szczególną ostrożność podczas zabiegów pielęgnacyjnych tego obszaru i unikać kontaktu
produktu z powiekami i oczami. Produktu używać należy wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach
spersonalizowanej rutyny. Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu
nikomu innemu. Produkt przeznaczony do stosowania w kosmetycznej pielęgnacji twarzy, szyi i
dekoltu. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z użycia na innych
obszarach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia,
zanieczyszczonej cieczy przewodzącej lub kulek. Przed ładowaniem zawsze upewnij się, że wtyczka i
gniazdko są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub
pożaru. Produktu nie wolno używać, gdy jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
Ostrzeżenia

Ylu tu Instrukcja obsługi


Ryzyko obrażeń w przypadku nieprawidłowego użycia!

Używaj produktu wyłącznie w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi i instrukcjach wideo.
Jeżeli nadal masz pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem
support@geske.com.

Ryzyko obrażeń na skutek pożaru/zapłonu!

Nie gasić produktu wodą. Nie wrzucać produktu do ognia.

Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek uszkodzonych akumulatorów!

Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorami może spowodować niekontrolowaną reakcję
egzotermiczną. W takim przypadku należy natychmiast i w odpowiedni sposób zutylizować cały
produkt.

Ryzyko obrażeń u dzieci!

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek porażenia prądem!

Płyn może uszkodzić obwód ładowania i zagrozić zdrowiu. Na czas czyszczenia odłącz produkt od
kabla/obwodu ładowania.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez pole magnetyczne!

Pola magnetyczne mogą oddziaływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak na
przykład rozruszniki serca. Nie należy używać produktu bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Aby
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Nie umieszczaj kart z
paskami magnetycznymi (np. kart kredytowych) w pobliżu produktu, ponieważ magnesy produktu
mogą je uszkodzić.

Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia na skutek zmieniających się temperatur otoczenia!

Zmiana temperatury otoczenia (np. po transporcie) może prowadzić do powstawania kondensacji. W
takim przypadku nie należy używać produktu, dopóki nie dostosuje się do nowej temperatury
otoczenia. Nigdy nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
ekstremalnych temperatur lub wrzącej wody.

Bezpieczne używanie w temperaturze otoczenia do 50°C (122°F).

Ryzyko uszkodzenia na skutek zbyt długiego ładowania!

Po każdym ładowaniu należy odłączyć kabel od obwodu.

Bezpieczne ładowanie do temperatury otoczenia 45°C (113°F).

Informacje na temat utylizacji urządzenia i ZSEE. To urządzenie elektryczne zostało po raz
pierwszy wprowadzone do obrotu po 13 sierpnia 2005 roku. Zgodnie z europejską dyrektywą
WEEE i przepisami krajowymi, urządzeń elektrycznych i części elektronicznych objętych niniejszą
dostawą nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania
produktu należy je oddać do miejskiego punktu zbiórki, aby zapewnić utylizację przyjazną dla
środowiska.

Informacje dotyczące baterii / akumulatorów

Bezpieczne używanie w temperaturze otoczenia do 50°C (122°F).

Ryzyko uszkodzenia na skutek zbyt długiego ładowania!

Po każdym ładowaniu należy odłączyć kabel od obwodu.

Bezpieczne ładowanie do temperatury otoczenia 45°C (113°F).
Informacje na temat utylizacji urządzenia i ZSEE. To urządzenie elektryczne zostało po raz pierwszy
wprowadzone do obrotu po 13 sierpnia 2005 roku. Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE i
przepisami krajowymi, urządzeń elektrycznych i części elektronicznych objętych niniejszą dostawą
nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu
należy je oddać do miejskiego punktu zbiórki, aby zapewnić utylizację przyjazną dla środowiska.
Informacje dotyczące baterii / akumulatorów
W kontekście dystrybucji baterii i akumulatorów, zgodnie z przepisami europejskimi jesteśmy
zobowiązani poinformować Cię, konsumenta, o następujących kwestiach: Użytkownik jest prawnie
zobowiązany do zwrotu baterii i akumulatorów. Po zużyciu możesz je nam zwrócić, oddać do
miejskiego punktu zbiórki lub bezpłatnie dostarczyć do lokalnego sprzedawcy. Baterie i akumulatory
są oznaczone w następujący sposób:
Symbole te oznaczają, że baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane przez użytkownika wraz
z odpadami domowymi. Baterie i akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone
jednym z poniższych symboli. Symbol składa się z przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oraz
symbolu chemicznego metalu ciężkiego, który jest główną substancją zanieczyszczającą. W
szczególności powyższe symbole oznaczają:

Ylu tu Instrukcja obsługi

Pb = akumulator zawiera ołów, Cd = akumulator zawiera kadm, Hg = akumulator zawiera rtęć
Informacje dotyczące baterii litowych/akumulatorów
Baterie litowe i akumulatory litowe można rozpoznać po symbolu chemicznym Li*. Oprócz informacji
podanych powyżej pragniemy zwrócić uwagę również na następujące kwestie: Pozbywając się
baterii litowych lub akumulatorów, zwracając je do nas, zanosząc do miejskiego punktu zbiórki lub
przekazując lokalnym sprzedawcom detalicznym lub publicznym firmom zajmującym się utylizacją
odpadów, należy upewnić się, że są one całkowicie rozładowane. Prosimy również o zakrycie
powierzchni stykowych baterii oznaczonych „+ i »~ taśmą klejącą, aby uniknąć ryzyka pożaru.
GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin oświadcza niniejszym, że
wszystkie urządzenia elektroniczne odpowiadają odpowiednim warunkom
odpowiednich dyrektyw europejskich 2014/30/UE i 2011/65/UE.


Ograniczenie odpowiedzialności


Firma GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody
spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym zachowaniem firmy GESKE Beauty Tech GmbH,
przedstawiciela lub podmiotu zastępującego, zgodnie z przepisami prawa. Z wyjątkiem utraty życia,
ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych),
firma GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za
szkody, które można przypisać celowemu lub rażącemu zaniedbaniu. Dotyczy to również szkód
pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Ponadto odpowiedzialność wobec konsumentów z
tytułu przejętej gwarancji, z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa,
naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązków
kardynalnych) ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód w momencie zawarcia umowy, a
także do poziomu przeciętnych szkód typowych dla tej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich,
w szczególności utraconych korzyści. W przypadku firm, z wyjątkiem przypadków utraty życia,
kończyn i zdrowia lub umyślnego lub rażącego niedbalstwa zachowania GESKE Beauty Tech GmbH i
(lub) jej sprzedawców detalicznych, odpowiedzialność ogranicza się do typowych, przewidywalnych
szkód w momencie zawarcia umowy, oraz także do poziomu średnich szkód typowych dla tej
umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Nie ponosimy
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez: Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji/
niewłaściwe użytkowanie/nieautoryzowane zmiany/zmiany techniczne/stosowanie
niezatwierdzonych części zamiennych/stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów Roszczenia z
tytułu odpowiedzialności wynikające z niemieckich przepisów dotyczących odpowiedzialności za

Ylu tu Instrukcja obsługi

  • 219,00 

  • 219,00 

  • 219,00 

  • 219,00 

Polska Marihuana to społeczność miłośników konopi. Razem odkrywamy potencjał, jaki drzemie w tych wyjątkowych roślinach. Razem możemy zmieniać świat na lepsze – bardziej zdrowy, świadomy i ekologiczny.

Zapraszamy nie tylko do zakupów, ale przede wszystkim do dołączenia do społeczności Polska Marihuana PureGold

Dzięki naszym produktom będziesz mógł zobaczyć, jak twoje ciało się regeneruje. Twoje ciało rozpocznie również proces samoleczenia się dzięki stanowi homeostazy. Dzięki temu olejowi nabierzesz również energii witalnych. Jeśli zechcesz.

Lublin Sklep konopny CBD – Łódź Sklep konopny CBD – . Wrocław Sklep konopny CBD – Rzeszów Sklep konopny CBD – Szczecin Sklep konopny CBD . –  Katowice Sklep konopny CBD – Wadowice Sklep konopny CBD – Warszawa Sklep konopny CBD – Kraków Sklep konopny CBD – Bydgoszcz Sklep konopny CBD – . Gdańsk Sklep konopny CBD – Poznań Sklep konopny CBD – Łazy Sklep konopny CBD –  . Żywiec Sklep konopny CBD –  Sklep konopny CBD Sucha Beskidzka – Sklep konopny CBD Kielce – Sklep konopny CBD Rudnik nad Sanem– Sklep konopny CBD Głogów Małopolski – Sklep Konopny CBD Dynów– Sklep konopny CBD Krosno – Sklep konopny Jarosław – Sklep Konopny Jasło – Sklep konopny Mielec – Sklep konopny CBD Leżajsk– Konopny sklep CBD Lubaczów – Konopny sklep CBD Nowa Dęba – Konopny sklep CBD Ustrzyki Dolne – Kolbuszowa sklep konopny CBD – Konopny sklep CBD Strzyżów – Konopny sklep CBD Sędziszów Małopolski – Brzozów sklep konopny CBD

Kupuj w uczciwych cenach i nie daj się oszukać !