Olejek konopny Pure Gold Kannaway 1000mg

Olejek konopny CBD Pure Gold, produkowany i dystrybuowany przez Kannaway LLC, to zastrzeżony produkt wytwarzany wyłącznie z przemysłowego oleju konopnego. Olejek konopny  Kannaway Pure Gold jest bogaty w kannabidiol (CBD), inne fitokannabinoidy, terpeny i trójglicerydy średniołańcuchowe (olej MCT).

Płynny olej konopny Kannaway Pure Gold zawiera potężną botaniczną kombinację kannabidiolu (CBD) pochodzącego z konopi i średniołańcuchowego oleju trójglicerydowego (oleju MCT).

Olejek konopny Pure Gold to suplement, który może wspierać zdrowe funkcjonowanie stawów i mięśni, wywoływać poczucie spokoju i relaksu oraz promować spokój psychiczny poprzez układ endokannabinoidowy (ESC), który jest znany jako istotny czynnik w regulacji homeostazy.

Czym jest olej konopny CBD Pure Gold?

Olej konopny Kannaway Pure Gold to nalewka olejowa do podawania doustnego i podjęzykowego. Olejek konopny Kannaway Pure Gold znajduje się w butelce z oranżowego szkła pokrytej polietylenową nakrętką. Każda butelka zawiera 120 ml przejrzystego, bezbarwnego oleju konopnego o zawartości kannabidiolu 12,5 mg/ml. Produkt nie zawiera △9-tetrahydro-kannabinolu (THC).

Jak stosować olej konopny CBD Pure Gold Kannaway?

Olejek konopny Kannaway Pure Gold jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego lub podjęzykowego. Zakraplacz powinien być skierowany poniżej języka. Nie wolno go nakładać do nosa. Zaleca się trzymanie podanej dawki podjęzykowej w ustach przez 0,5 minuty lub dłużej przed połknięciem dawki.

Jak stosować olej konopny CBD Kannaway Pure Gold?

Dawka oleju konopnego będzie zależeć od charakteru pożądanych korzyści zdrowotnych. Jako przeciwutleniacz olej konopny Pure Gold może być skuteczny w każdej dawce. Aby uzyskać wymierne dobre samopoczucie i korzystne efekty fizjologiczne, dzienne spożycie powinno wynosić co najmniej około 30 mg (obliczone na podstawie zawartości CBD), a następnie stopniowo zwiększać zgodnie z tolerancją i osiąganymi korzystnymi efektami.

Dawkowanie należy dostosować w razie potrzeby.

Niektóre osoby mogą wymagać i mogą tolerować większą liczbę dawek. Poszczególne osoby powinny dostosowywać się do optymalnego schematu dawkowania. Znalezienie optymalnego poziomu dawkowania olejku konopnego może zająć kilka tygodni.

Jak zacząć dawkować olejek konopny CBD Pure Gold Kannaway?

Dawkę olejku konopnego należy rozpocząć od 0,6-0,7 mg/kg (~45-50 mg całkowitego kannabidiolu, tj. jedna porcja dla osoby o średniej masie ciała 75 kg) pierwszego dnia pierwszego tygodnia.

W kolejnych 2-3 tygodniach pacjent może stopniowo zwiększać dawkę oleju konopnego w miarę tolerowania.

Jeśli w dowolnym momencie wystąpią niedopuszczalne działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub reakcje innego rodzaju, dawkowanie należy wstrzymać do czasu ustąpienia objawów.

Niektóre osoby mogą być w stanie kontynuować dawkowanie w dawce osiągniętej przez zwiększenie odstępu między dawkami; inne mogą wymagać zmniejszenia kolejnych dawek. Osoby powinny następnie ostrożnie dostosować dawkę do tolerowanego schematu dawkowania.

Ponowne zwiększanie lub zmniejszanie dawki oleju konopnego Pure Gold może być właściwe, jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany w tolerancji.

Pominięta dawka olejku konopnego CBD

Najlepiej, gdy osoba powinna kontrolować swoje dzienne dawki oleju konopnego. W przypadku pominięcia dawki, pacjenci powinni przyjąć następną dawkę w swoim schemacie dawkowania.

Skutki uboczne przedawkowania oleju konopnego CBD Pure Gold

Nie ma zarejestrowanych doświadczeń z celowym przedawkowaniem preparatu Pure Gold.

Kto nie powinien zażywać olejku CBD Pure Gold Kannaway?

Pomimo dobrego profilu bezpieczeństwa CBD u ludzi, olej konopny Pure Gold nie powinien być zalecany do:

 • osoby ze stwierdzoną lub podejrzewaną alergią na kanabidiol lub olej kokosowy
 • osoby ze znacznym zaburzeniem czynności wątroby lub nerek
 • kobiety w ciąży lub karmiące

Jak przechowywać olejek konopny CBD Pure Gold?

Olejek konopny CBD nie powinien być używany po upływie terminu ważności. Należy przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej (15°C-25°C), z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Po otwarciu olejku konopnego należy przechowywać w lodówce (2°C-8°C).

Interakcje oleju konopnego CBD z lekami

Olej konopny CBD jest spożywany przez osoby dorosłe przyjmujące jednocześnie konwencjonalne leki farmaceutyczne. Brak informacji ze spontanicznych zgłoszeń dotyczących interakcji wynikających z jednoczesnego przyjmowania

konwencjonalnych leków z olejem konopnym Pure Gold.

Ponieważ jednak kannabidiol (CBD) jest głównym składnikiem olejku konopnego Kannaway, mogą wystąpić niewielkie interakcje między lekami.

CBD silnie wiąże się z białkami ludzkiego osocza. Dawkowanie powinno być uważnie monitorowane podczas podawania olejku CBD pacjentom, którzy otrzymują inne leki silnie związane z białkami.

Interakcje olejku konopnego CBD Pure Gold z żywnością i ziołami

Nie ustalono interakcji z żywnością lub ziołami.

Jak działa CBD zawarte w olejku konopnym Pure Gold Kannaway?

Istnieją dwa główne receptory kannabinoidowe (CB), CB1, które są zlokalizowane głównie w ośrodkowym układzie nerwowym z pewną ekspresją w tkankach obwodowych oraz receptory CB2, które można znaleźć na obrzeżach komórek z funkcją odpornościową oraz w przewodzie pokarmowym i przy niskim zagęszczeniu w ośrodkowym układzie nerwowym.

Wydaje się, że olej CBD nie działa bezpośrednio na receptory CB1, a wiele badań donosi, że nie ma mierzalnej odpowiedzi w testach wiązania. W badaniach badających potencjalne działanie agonistyczne na receptory CB1 większość nie znajduje żadnego efektu, z jednym doniesieniem o słabym agonisty i jednym o słabym działaniu antagonistycznym, każdy w wysokich stężeniach (>10 µm).CBD wykazuje również niskie powinowactwo do receptorów CB2. W różnych miarach u ludzi i zwierząt wykazano, że CBD ma bardzo różne skutki niż THC. U myszy CBD nie wytworzyło cech behawioralnych (np. tłumienia aktywności lokomotorycznej, hipotermii, antynocycepcji) związanych z aktywacją CB1, podczas gdy THC generowało wszystkie efekty, które występują, gdy aktywowany jest C B1. Badania neuroobrazowe na ludziach i zwierzętach wykazały, że CBD ma działanie, które jest zasadniczo odwrotne do działania THC. W przeciwieństwie do THC, CBD nie ma wpływu na tętno ani ciśnienie krwi w normalnych warunkach, ale w zwierzęcych modelach stresu obniża tętno i ciśnienie krwi.

Niektóre badania wykazały, że CBD może zmniejszać lub antagonizować niektóre skutki THC. Mechanizm tego jest niejasny, a niektórzy sugerują, że może to być słaby antagonista C B1. Najnowsze dowody sugerują, że może być negatywnym modulatorem allosterycznym receptora C B1, działając tym samym jako niekonkurencyjny antagonista działania THC i innych agonistów C B1.

CBD może również oddziaływać z układem endokannabinoidowym poprzez mechanizmy pośrednie, takie jak wzmocnione działanie endogennego ligandu kannabinoidowego anandamidu. Wynika to z zablokowania wychwytu zwrotnego anandamidu i zahamowania jego enzymatycznej degradacji. Wykazano, że CBD moduluje kilka nieendokannabinoidowych systemów sygnalizacyjnych. Nie jest jasne, który z tych mechanizmów, jeśli w ogóle, jest odpowiedzialny za jakiekolwiek potencjalne skutki kliniczne lub inne CBD. Niektóre z tych mechanizmów obejmują:

 • Hamowanie wychwytu adenozyny, prawdopodobnie skutkujące pośrednią aktywnością agonistyczną na receptory adenozyny.
 • Zwiększona aktywność na receptorze 5-HT1a.
 • Zwiększona aktywność w podtypie receptora glicyny.
 • Zwiększona aktywność na receptorze aktywowanym przez proliferatory peroksysomów (PPAR)
 • Agonista w przejściowym potencjalnym kanale receptora waniloidowego (TRPV1)
 • Blokada sierocego receptora GPR55 sprzężonego z białkiem G.

Właściwości olejku konopnego CBD Pure Gold

Olejek konopny Pure Gold może okazać się pomocny w:

 • choroba Parkinsona
 • nowotwór jelita grubego
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • cukrzyca
 • jaskra
 • toczeń
 • choroba Krabbego
 • artretyzm
 • choroby układu sercowo-naczyniowego
 • fibriomialgia
 • choroba Huntingtona
 • stwardnienia rozsiane
 • bolerioza
 • niedotlenienie mózgu
 • glejak wielopostaciowy
 • depresja
 • łuszczyca
 • białaczka
 • padaczka lekoodporna
 • autyzm
 • choroby autoimmunologiczne (w tym nadczynność i niedoczynność tarczycy)

Farmakokinetyka oleju konopnego  u człowieka

Chociaż nie przeprowadzono jeszcze badań farmakokinetyki oleju konopnego na ludziach, opublikowano wystarczające informacje na temat CBD (głównego bioaktywnego kannabinoidu oleju Pure Gold), aby umożliwić ocenę profilu farmakokinetycznego u ludzi.

Ograniczone dane farmakokinetyczne pojedynczej dawki uzyskane od zdrowych ochotników po podjęzykowym podaniu EPIDIOLEX®, preparatu doustnego zawierającego CBD w stężeniu 100 mg/ml.

Absorpcja i dystrybucja CBD

Ze względu na słabą rozpuszczalność w wodzie, wchłanianie CBD z przewodu pokarmowego jest nieregularne, a wynikający z tego profil farmakokinetyczny jest zmienny. Biodostępność po podaniu doustnym oszacowano na 6% ze względu na znaczny metabolizm pierwszego przejścia. Dostępność biologiczna

(%F) z dróg ustno-śluzówkowych i podjęzykowych jest mniej

zmienna, ale podobna do dostarczania doustnego.

Po codziennym podawaniu CBD 10 mg/kg 15 pacjentom bez neuroleptyków przez 6 tygodni średni poziom CBD w osoczu waha się od 5,9–11 ng/ml. CBD jest szybko rozprowadzane w tkankach z dużą objętością dystrybucji ~32 l/kg. Może preferencyjnie gromadzić się w tkankach tłuszczowych ze względu na wysoką lipofilność. Jest silnie związany z białkami osocza i czerwonymi krwinkami. Uwalnianie CBD z tkanki tłuszczowej jest odpowiedzialne za wydłużenie okresu półtrwania w końcowej fazie eliminacji.

Metabolizm i wydalanie CBD

CBD jest intensywnie metabolizowany w wątrobie. Główną drogą jest hydroksylacja do 7-OH-CBD, która jest następnie metabolizowana, w wyniku czego powstaje szereg metabolitów, które są wydalane z kałem i moczem. Zidentyfikowano siedem ludzkich enzymów CYP450 jako zdolnych do metabolizowania CBD: CYP1A1, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 i CYP3A5. Dwie główne zaangażowane izoformy to CYP3A4 i CYP2C19. CBD podlega metabolizmowi fazy I zależnemu od CYP3A i CYP2C do 7-hydroksy-CBD, który jest dalej metabolizowany do 7-COOH-CBD i jego metabolitów fazy II sprzężonych z glukuronidem i wydalany, bardziej z kałem, a w mniejszym stopniu z moczem. W wielu badaniach wykazano, że CBD

hamuje izoenzymy CYP in vitro, ale nie jest jasne, czy zachodzi to w stężeniach osiąganych przy dawkach stosowanych klinicznie. CBD ma szacowany końcowy okres półtrwania 18–32 godziny, a klirens

57,6–93,6 l/godzinę.

Olej konopny CBD Pure Gold z olejem MCT

Olej MCT jest  wytwarzany z unikalnego rodzaju tłuszczu zwanego średniołańcuchowymi trójglicerydami. Ten rodzaj tłuszczu jest rzadziej spotykany w żywności i jest szybko wchłaniany przez organizm ze względu na jego mały rozmiar cząsteczkowy. Jest transportowana prosto do wątroby, gdzie jest metabolizowana do produkcji ciał ketonowych, zapewniając natychmiastową i stabilną energię dla ciała i umysłu.

Olej MCT jest  wytwarzany wyłącznie z wysokiej jakości oleju kokosowego. Jest praktycznie bezwonny i pozbawiony smaku. Czysty, nie zawiera węglowodanów. Olej MCT jest przyjazny dla wegetarian i wegan.

Jak działa olej MCT?

To tylko kilka sposobów, w jakie olej MCT może przynieść Ci korzyści:

 • Wspiera dietę ketogeniczną

Olej MCT jest idealny dla osób przestrzegających diety ketogenicznej, ponieważ zwiększają poziom ciał ketonowych w organizmie, pomagając organizmowi osiągnąć ketozę, proces, w którym organizm spala tłuszcze w celu uzyskania energii.

Olej MCT jest często określany jako „paliwo rakietowe” ze względu na swoje właściwości zwiększające energię. Stanowi naturalne źródło energii i może przyspieszać spalanie tłuszczu poprzez zwiększanie ilości ciał ketonowych w organizmie, które wzmacniają naturalny stan spalania tłuszczu, w którym budzimy się każdego ranka, znany jako ketoza. Zapewnia Ci uczucie sytości i czujność przez wiele godzin.

 • Poprawia wydajność sportową

Olej MCT jest popularny wśród sportowców i jest fantastyczny w sportach wytrzymałościowych wymagających siły i wytrzymałości, ponieważ zapewnia stałe źródło energii. Wykorzystanie ketonów jako źródła energii oznacza, że ​​do krwi nie jest uwalniana glukoza, dlatego nie ma skoków poziomu cukru we krwi ani spadków cukru, ale raczej stały poziom energii. Ponadto pomaga w koncentracji umysłowej wymaganej przy intensywnym treningu i osiągach sportowych.

 • Wspiera utratę wagi

Oleje MCT mogą zwiększać poziom hormonów, które zmniejszają apetyt i sprawiają, że czujesz się pełny. Ponadto kalorie zawarte w oleju MCT są zużywane natychmiast, więc zmniejsza się prawdopodobieństwo magazynowania ich przez organizm w postaci tłuszczu.

 • Zwiększone funkcje poznawcze

W przeciwieństwie do kwasów tłuszczowych, ketony mogą przekraczać barierę krew-mózg i dostarczać paliwo do mózgu, co skutkuje zwiększoną koncentracją, zmniejszonym zamgleniem mózgu i poprawą funkcji mózgu. Ciała ketonowe są preferowanym źródłem paliwa dla ludzkiego mózgu, mogą dostarczać więcej paliwa dla mózgu w porównaniu z glukozą i wytwarzać mniej stresu oksydacyjnego podczas metabolizmu.

Informacje o produktach Kannaway

Produkty Kannaway są wytwarzane z niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) odmian konopi. Tylko certyfikowane nasiona zatwierdzonych odmian konopi włóknistych o niskiej zawartości THC są używane do uprawy konopi do ekstrakcji oleju wzbogaconego CBD. Konopie są uprawiane i spełniają wysokie wewnętrzne standardy jakości, wymagane przy uprawie roślin leczniczych. Gospodarstwa rolne posiadają specjalne zezwolenie na uprawę konopi, wydawane przez władze.

Olejek konopny CBD Pure Gold nr 1 na świecie

Olejek konopny CBD Pure Gold jest najlepszym produktem konopnym na rynku zagranicznym i polskim. W kilku krajach zarejestrowany jest jako lek. Najbardziej przebadany olejek konopny pod kątem zanieczyszczeń i metali ciężkich. Produkt posiada niezwykłą skuteczność. Już przy niskich dawkach widać wyraźną poprawę w funkcjonowaniu organizmu.

Olejek konopny CBD Kannaway Pure Gold opinie

Jako sklep konopny mieliśmy do czynienia z różnymi olejkami konopnymi CBD. Zawsze opinie co do olejków były podzielone. Jednak odkąd do oferty wprowadziliśmy olej konopny CBD Pure Gold, każdy kto zakupił ten olej pozytywnie wypowiada się na jego temat. Mimo wyższej ceny produkt jest tak rewelacyjny, nawet w niskich dawkach potrafi być bardzo skuteczny. Z opinii niektórych klientów butelka olejku konopnego Pure Gold 120 ml potrafi wystarczać nawet na 2-4 miesięcy stosowania.

Skład oleju konopnego Kannaway Pure Gold :

Olej kokosowy bogaty w średniołańcuchowe trójglicerydy-olej MCT (Cocos nucifera L.), Olej konopny (Cannabis sativa L. subsp sativa)

Źródło: https://www.pdr.net/full-prescribing-information/Pure-Gold-dietary-supplement-24362

Produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Efekty zażywania produktów mogą się różnić.

Produkty Kannaway które można zakupić w sklep konopny www.PolskaMarihuana.pl